Project - Tendenzen zonder grenzen

Description


Description: Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project “Samen voor de glastuinbouw” is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ‘Grenzeloze kansen voor werk – 10 mogelijkheden voor Scheldemond’ beschreven. Eén van de belangrijkste conclusies daaruit is het tekort aan heldere, éénduidige en gepersonaliseerde informatie voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Dit blijkt ook uit verschillende andere studies in Europa. Het grensoverschrijdende project “Tendenzen zonder grenzen” richt daarom een nieuw informatiepunt “Scheldemond Direct” op, waar grensarbeiders en werkgevers uit de grensregio Vlaanderen-Nederland terecht kunnen met hun vragen en problemen rond grensarbeid. Nu het aantal werkzoekenden dat daadwerkelijk besluit over de grens te gaan werken toeneemt, stijgt daarmee ook de behoefte aan informatie. Daarbij is er ook nog altijd een nijpend tekort aan technisch geschoolde mensen in de grensregio en dit zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. “Juist om deze knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een informatiepunt waar gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen, essentieel,“ besluit Hedwig De Pauw, Directeur Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking en projectverantwoordelijke.
Achievements: Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in Vlaanderen en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het moeilijk voor mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren. “Juist om deze knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een informatiepunt waar gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen, essentieel,” aldus Hedwig De Pauw, Directeur Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking en projectverantwoordelijke. Naast het grensoverschrijdend informatiepunt is er binnen het project Tendenzen zonder Grenzen ook een mobiliteitscentrum opgericht dat zich specifiek richtte op het plaatsen van Nederlandse leerkrachten basisonderwijs in Vlaanderen, maar in de toekomst ook voor andere beroepsgroepen zal kijken om tekorten en overschotten aan weerszijden van de grens beter met elkaar te matchen. Tot slot is de website www.bedrijfplusschool.eu zeker een bezoekje waard. Bedrijven die inspanningen willen leveren om jongeren enthousiast te maken voor techniek stellen zich er uitgebreid voor.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Tendenzen zonder grenzen
Project acronym: Tendenzen zonder grenzen

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu/projecten/

Project start date: 2012-10-01
Project end date: 2014-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 552.921,00
European Union funding: EUR 276.460,50

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie Oost-Vlaanderen-Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Lead Partner: Provincie Oost-Vlaanderen-Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Address: Gouvernementstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: Woodrow Wilsonplein 2, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Peter Benoitstraat 13, Roeselare, Belgium
Legal status: n/a
Address: Zeelandlaan 2, Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Kareelstraat 138, Aalst, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 163, Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner