Project - BB Network

Description


Description: 1. Faglig samarbeid For ledelsegruppa på skolene om strategitenkning og evaluering av gjeldende planer. For lærerne på Helse- og sosiafag/omvårdnadsprogrammet og kjemi/process om faglige utfordringer og undervisningsmetoder. 2. Lærerutveksling Et begrenset antall lærere fra de nevnte studieretninger hospiterer på den samarbeidene skolen med formål å tilegne seg ferdigheter i andre/nye undervisningsmetoder. 3. Elevutveksling 2 klasser fra hver studieretning på de to skolene hospiterer på den samarbeidende skolen med formål å få kunnskaper og kompetanse gjennom felles opplegg med deres elever.Project Summary


Project name (EN): BB Network
Project acronym: BB Network

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-08-01
Project end date: 2003-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 78.232,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vänersborgs kommun Gymnasieförvaltningen
Lead Partner: Vänersborgs kommun Gymnasieförvaltningen
Address: Vänersborg, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Borg videregående skole
Lead Partner: Borg videregående skole
Address: Borgenhaugen, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner