Project - Friluftstiltak og kulturminneinfo Dals-Ed / Halden

Description


Description: Det finnes i dag ikke noe enhetlig kart over dette skogslandskapet på begge sider av riksgrensen som kan benyttes til turgåing, sykling, padling, bærplukking, jakt m.v. I tillegg kommer europeiske turister som trenger informasjon om lover og regler i naturen og kulturlandskapet. Landskapet har et enhetlig preg med samme geologiske formasjoner og mange sjøer. Sentralt i området ligger Tresticlan nasjonalpark på svensk side og Lundsneset barskogreservat på norsk side. Turisthytta ”Budalsvika” ligger midt i området ved nordenden av grensesjøen Søndre Boksjø. Dette stedet ønskes å utvikles til en møteplass for spesielt barn og ungdom i Dals-Ed/Dalsland og Halden/Østfold. Således ligger alt til rette for å utvikle et felles detaljert turkart/turistkart for dette grenseområdet. Det er ulike kartsystemer på svensk og norsk side. Ved å bruke et felles kartteknisk dataprogram (OCAD) vil kartet få et enhetlig preg med felles symboler. Kartets målestokk vil bli 1:25.000/1:40.000 og rikt detaljert. Kartet skal utarbeides med hovedmålsetting om å få langt flere mennesker – spesielt barn og unge – ut i dette vakre grenselandskapet. Dette skal bidra til grenseregionalt samkvem, og lære de unge opp til en livsstil som bringer helse og trivsel inn i hverdagen og til å bli glad i naturen.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Friluftstiltak og kulturminneinfo Dals-Ed / Halden
Project acronym: Fritidskart

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-06-01
Project end date: 2003-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 84.543,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Dals-Eds kommun
Lead Partner: Dals-Eds kommun
Address: ED, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Tistedalen Friluftslag
Lead Partner: Tistedalen Friluftslag
Address: Tistedal, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner