Project - Geografisk informasjonstilpa ning Norge Sverige

Description


Description: Prosjektet skal etablere et effektivt samarbeid mellom kartverkene og sørge for at geografisk informasjon er dekkende, enhetlig og lett anvendelig på tvers av landegrensen. Prosjektet skal etablere en felles digital riksgrense basert på et felles referansesystem og en felles datamodell som spesifiseres innenfor prosjektet. Eksisterende geografiske databaser skal tilpasses den nye grensen på grunnlag av felles produksjonsrutiner som utvikles innenfor prosjektet. Prosjektet skal også legge til rette for enklere overføring og anvendelse av kartverkenes geografiske informasjon.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Geografisk informasjonstilpa ning Norge Sverige
Project acronym: GITS

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-03-01
Project end date: 2005-02-28
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 278.880,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Lantmäteriverket
Lead Partner: Lantmäteriverket
Address: Gävle, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Statens Kartverk
Lead Partner: Statens Kartverk
Address: Hønefoss, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner