Project - På jakt etter nye arbeitsmarkeder/På jakt efter nya arbetsmarknader

Description


Description: Prosjektet vil i prosjektperioden utvikle et nytt og spennende arbeidsmarked i grenseregionen, tilrettelagt for de innbyggere som er avhengig av individuelt tilpassede arbeidstilbud. Gjennom et slikt løp, vil deltakerne også øke mulighetene for etterhvert å kunne konkurrere i et ordinært arbeidsmarked. Gjennom å utvikle det nye arbeidsmarkedet innen satsningsområdet kultur-, miljø- og naturvern i felleskap mellom offentlige instanser, ideelle og frivillige organisasjoner og faginstanser innen kulturområdet, vil en kunne utvikle langsiktige arbeidsmodeller med et helhetsperspektiv. Samtlige instanser vil også gjennom et slikt helhetlig "spleiselag" oppleve mange positive effekter. En ser også gjennom en slik fellessatsning at en kan utvikle og legge tilrette for kvalitativ god innsats i gjennomføring av arbeidsoppgavene.Project Summary


Project name (EN): På jakt etter nye arbeitsmarkeder/På jakt efter nya arbetsmarknader
Project acronym: På jakt etter nye arbeitsmarkeder/På jakt efter nya arbetsmarknader

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-01-01
Project end date: 2002-01-01
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.756.870,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Moss Kommune
Lead Partner: Moss Kommune
Address: MOSS, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner