Project - Samarbete för ett bättre arbetsliv/Samarbeid for et bedre arbeidsliv

Description


Description: Kommuner i Akershus/Østfold og Värmland/VästraGötaland (Dalsland), sammenlagt femten, har siden halvannen år bygget opp en plan for å sette fokus på de ansattes læring og utvikling på egen arbeidsplass. Ledere ansvarlige for arbeidsmiljø og for ansatte som arbeider med barn og unge samt eldre har tatt initiativ til å bruke arbeidsmetoden Lærende Granskning med erfaringsutveksling mellom deltakernes arbeidsplasser og påfølgende endringsarbeid i virksomheten. Motiver for å fokusere på læring på egen arbeidsplas er bl.a. økte krav på de ansattes fleksibilitet, på et arbeidsmiljø som tillater og stimulerer læring og utvikling, at de ansatte har drivkraften til å engasjere seg i ideelt arbeid eller voksenutdanning og at det som læres på formelle utdanninger ikke nødvendigvis gir den ønskelige overføringen og tillempningen som base for praktisk handling i hverdagsliv og arbeid.Project Summary


Project name (EN): Samarbete för ett bättre arbetsliv/Samarbeid for et bedre arbeidsliv
Project acronym: Samarbete för ett bättre arbetsliv/Samarbeid for et bedre arbeidsliv

Period: 2000-2006

Project start date: 2003-04-01
Project end date: 2004-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 167.521,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Åmåls kommun
Lead Partner: Åmåls kommun
Address: Åmål, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Trøgstad kommune
Lead Partner: Trøgstad kommune
Address: Trøgstad, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner