Project - Tema Trä

Description


Description: I Tröndelagsfylkena och i Jämtlands län är träbranschen en stor och viktig näringsgren. Svensk och norsk sida har likartade problem med låg lönsamhet, låg förädlingsgrad, utflyttning, konkurrens från andra material och länder/regioner med lägre kostnadsbild. Genom produktutveckling baserad på unik kunskap, ny teknologi, design och systemtänkande ska en högre förädlingsgrad uppnås.Project Summary


Project name (EN): Tema Trä
Project acronym: Tema Trä

Period: 2000-2006

Project start date: 2004-01-01
Project end date: 2006-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 597.290,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Jämtl läns Institut för Landsbygdsutveckling
Lead Partner: Jämtl läns Institut för Landsbygdsutveckling
Address: ÅS, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner