Project - Tråløs kommunikasjon/Trådlös kommunikation

Description


Description: Trådløs teknologi har det fortrinn at infrastrukturen er rask å bygge ut, og at den er billigere enn annen konkurrerende teknologi. Prosjektet retter seg mot: 1. brukere som er mobile og befinner seg i områder som ikke kan understøttes med stasjonære kommunikasjonsløsninger 2. distriktene (glesbygdene) Et viktig kjennetegn ved de kommunikasjonsløsninger som nå vokser fram, er at brukerne er permanent oppkoplet. Dette åpner for nye bruksmønstere og skaper muligheter for tjenester som vil dekke behov hos helt nye brukergrupper.Project Summary


Project name (EN): Tråløs kommunikasjon/Trådlös kommunikation
Project acronym: Tråløs kommunikasjon/Trådlös kommunikation

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-04-01
Project end date: 2004-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 240.669,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Halden kommune
Lead Partner: Halden kommune
Address: Halden, Norway
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Strömstad kommun
Lead Partner: Strömstad kommun
Address: Strömstad, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner