Project - Tre uten grenser/Trä utan gränser

Description


Description: Tre uten grenser skal være en kontinuerlig møteplass for svenske og norske aktører innen skog og treforedling. Konferansen skal bidra til: økt samarbeid over grensen, økt nyskaping og kompetanseheving, økt verdiskaping i næringskjeden, brobygging mellom næringsaktører, å skape og styrke interregionale nettverk, økt engasjement og entusiasme, å skape inspirasjon, nyetableringer, økt rekruttering til trebransjen, redusering av grensehinder, økt kunnskap, økt bruk av tre, fokus på tre og dets e genskaper, økt konkurransekraft, å bedre næringens økonomiske grunnlag.Project Summary


Project name (EN): Tre uten grenser/Trä utan gränser
Project acronym: Tre uten grenser/Trä utan gränser

Period: 2000-2006

Project start date: 2003-01-01
Project end date: 2003-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 20.309,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Grue kommune
Lead Partner: Grue kommune
Address: Kirkenær, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner