Project - TRE6TI

Description


Description: Syftet med projektet är att tillgodose unga människors lust att skapa och arrangerar inom kulturområdet. Ungdomarna ska ges möjlighet att vidareutveckla sitt entreprenörskap och sina arrangörskunskaper med utgångspunkt i lust till innovativt nyskapande inom kultursektorn.Project Summary


Project name (EN): TRE6TI
Project acronym: TRE6TI

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-11-01
Project end date: 2007-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 212.029,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Naboer AB
Lead Partner: Naboer AB
Address: ÖSTERSUND, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner