Project - Ungdomsinnflytelse

Description


Description: De overordnede målene er å øke ungdommenes demokratiske bevissthet og deltakelse i demokratiske prosesser, samt å øke ungdommers innflytelse i samfunnet. I tillegg ønsker en med prosjektet å sprenge grensene og øke forståelsen mellom ulike virksomheter som engasjerer unge på begge sider av riksgrensen. Underveis i prosjektet er målsettingen å øke samarbeidet rundt demokratispørsmål i regionene og mellom regionene. Under prosjektets gang skal antall deltakere i prosjektet øke fra 50 involverte ved prosjektstart til ca. 900 involverte ved prosjektslutt. En regner da med at flere ungdommer og voksne har vært indirekte involvert i prosjektet gjennom lokale initiativer. Antallet demokratiske prosesser skal også øke under prosjektets gang.Project Summary


Project name (EN): Ungdomsinnflytelse
Project acronym: Ungdomsinnflytelse

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-07-01
Project end date: 2002-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 477.107,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Hedmark Fylkeskommune
Lead Partner: Hedmark Fylkeskommune
Address: HAMAR, Norway
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Västra Götalandsregionen
Lead Partner: Västra Götalandsregionen
Address: VÄNERSBORG, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner