Project - Utvikling av kvistmodeller for furu og metodikk for implementering/Utveckling av kvistmodeller for furu og metodik for industriell implementering

Description


Description: Dette prosjektet skal gjennom et grenseoverskridende forskningssamarbeid fremskaffe ny anvendbar kunnskap om sentrale utviklings- og omstillingsprosesser i Indre Skandinavia. Hovedfokus vil være rettet mot betydningen av, og samspillet mellom: 1. Offentlig planlegging og politikk, 2. Næringslivets egne drivkrefter, entreprenørskap og foretaksklima, 3. Kultur, tradisjoner, identitet og kjønnsrelasjoner.Project Summary


Project name (EN): Utvikling av kvistmodeller for furu og metodikk for implementering/Utveckling av kvistmodeller for furu og metodik for industriell implementering
Project acronym: Utvikling av kvistmodeller for furu og metodikk for implementering/Utveckling av kvistmodeller for furu og metodik for industriell implementering

Period: 2000-2006

Project start date: 2002-07-01
Project end date: 2005-07-01
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 644.887,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Statsskog Borregaard Skogsdrift
Lead Partner: Statsskog Borregaard Skogsdrift
Address: Elverum, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner