Project - UNLOCK

Description


Description (EN): SMEs in border regions experience disadvantages in comparison with businesses in central areas when it comes to attracting employees. Differences in language and culture, employment services, and laws and regulations make hiring employees across the border very complicated. UNLOCK aims to better match supply and demand on the cross-border labour market. This will allow the region to deal with the expected lack of specialists (shrinkage!) and cyclical fluctuations in the workforce. To this end, the following measures are planned: 1. General information and stimulation to work across the border. Provide general information and perform publicity activities to promote the idea, increase awareness, and create a positive attitude towards cross-border labour mobility. 2. Unite intermediaries, processes, and instruments on both sites of the border. EUREGIO provides a platform for partners/networks in the field of labour, employment services, and education in order to achieve sustainable cooperation and mediation. 3. Support SMEs in hiring and retaining of cross-border employees. A ‘GrensInfoPunt’ (border information point) will be installed at EUREGIO as a regional entry point (front office) for employers and employees who have questions about their current, former, or future cross-border job mobility. Additionally, a business plan will be set up in 2016-2017 to secure INTERREG-free, independent, and sustainable funding of the services beyond the project duration.
Description: Het MKB in het grensgebied ondervindt nadelen bij het vinden van werknemers t.o.v. bedrijven met een centrale ligging. Verschillen in taal & cultuur, bemiddelingssystemen en wet- en regelgeving maken het aanstellen van personeel van over de grens zeer complex. UNLOCK wil vraag een aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hierdoor worden het verwachte gebrek aan vakkrachten (krimp!) en conjuncturele schommelingen beter opgevangen. Hiertoe zijn de volgende maatregelen gepland: 1. Algemene informatie over- en motivatie voor werken over de grens. Beschikbaar stellen van algemene informatie en imagobevorderende publiciteitsacties om meer kennis en een positieve houding t.a.v. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bewerkstelligen. 2. Grensoverschrijdend verbinden van bemiddelingsinstanties, -processen en -instrumenten. De EUREGIO brengt partners/netwerken op het gebied van werken, bemiddeling en onderwijs in een platform bijeen om tot een duurzame grensoverschrijdend samenwerking en bemiddeling te komen. 3. Ondersteuning MKB bij aanstelling en behoud van grensoverschrijdend personeel. Bij de EUREGIO wordt een GrensInfoPunt gevestigd als centraal regionaal inlooppunt (frontoffice) voor werkgevers én werknemers bij vragen op het gebied van hun huidige, vroegere of toekomstige grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Verder wordt in 2016-2017 een businessplan uitgewerkt om na afloop van het project tot een van INTERREG onafhankelijke financiering van de dienstverlening te komen.

Thematic Information


Thematics: Labour market and employment  SME and entrepreneurship  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): UNLOCK
Project name: UNLOCK
Project name (Other language): UNLOCK
Project acronym: UNLOCK

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: www.deutschland-nederland.eu

Project start date: 2015-06-30
Project end date: 2019-04-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.174.528,56
European Union funding: EUR 1.087.264,29

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): EUREGIO
Lead Partner: EUREGIO
Address: Enscheder Straße 362, Gronau, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner