Project - FOOD2020

Description


Description (EN): The Food Industry has an important economic impact in the Dutch-German INTERREG region and is characterized by a large amount of small and medium sized enterprises (SMEs) on both sides of the border. Specially the SMEs are challenged by the development in the global food market and by the demands of consumer. In order to make the regional food business fit for the future by improving their competitiveness the project FOOD2020 is developed in-line with the Europe 2020 Strategy on smart, sustainable and inclusive growth. In FOOD2020 the five topics of the European Strategy - research and development, climate change and sustainability, social inclusion, education and employment - are adapted for the food asector in the region by setting up cross-border networks among companies and research and educational institutions. The development of new products and processes, the demand of resource efficiency in food processing and the safeguard of high educated employees for working on novel technologies will be initiated in FOOD2020 by tailor-made Innovation Projects and Feasibility Studies following the needs of the food sector in the region. It is a start to set up a model region for future food processing. For the five topics in total 10 cross-border Innovation Projects are launched, so that at least 84 companies will adapt the results. Additionally 25 Feasibility Studies will be operated in the five topics to provide approaches to solve actual problems in 50 SMEs. The Feasibility Studies are the base for developments in the follow-up phase.
Description: In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector het zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen. Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s - onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid - worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs. De vertaalslag wordt binnen FOOD2020 gemaakt met behulp van gerichte, vraaggestuurde innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies door in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe producten en processen, het terugdringen van grondstoffengebruik in het productieproces en het werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers voor een efficiënt gebruik van de nieuwe technologieën. Daarmee wordt binnen het INTERREG-gebied gefaseerd en geleidelijk een modelregio opgebouwd voor een toekomstbestendige food industrie. Rond de vijf thema’s zijn in totaal 10 grensoverschrijdende innovatieprojecten gepland. De innovatieve ontwikkelingen die dit oplevert worden bij 84 bedrijven in de regio toegepast. Bovendien worden rond de vijf thema's 25 haalbaarheidsstudies uitgevoerd waarin nieuwe technologiëen voor 50 MKB-bedrijven aan weerszijden van de grens op hun technische haalbaarheid worden getoetst. De resultaten van de haalbaarheidsstudies vormen de basis voor nieuwe commerciële activiteiten voor verdere ondersteuningsmaatreg

Thematic Information


Thematics: Agriculture and fisheries and forestry  SME and entrepreneurship  
Specific Objective: Increase in the product and process innovations in sectors relevant for the border region
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): FOOD2020
Project name: FOOD2020
Project name (Other language): FOOD2020
Project acronym: FOOD2020

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.food2020.eu

Project start date: 2015-06-30
Project end date: 2018-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 5.219.283,27
European Union funding: EUR 2.528.728,22

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

Link to Food2020 video channel
Type of document: Website / webtool / webforum / cooperation platformDate of the document: Not availableDate of publication in keep.eu: 2019-03-11Language of the document: Dutch, English
Data source: https://www.food2020.eu/


Partners Data


Lead Partner (EN): DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.
Lead Partner: DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.
Address: Prof.-von-Klitzung Straße 7, Quakenbrück, Germany
Legal status: public

Address: Ritterstraße 19, Bielefeld, Germany
Legal status: private
Address: Drivenstraße 22, Vechta, Germany
Legal status: public
Address: Paterswoldseweg 810, Groningen, Netherlands
Legal status: public
Address: Goirlese Weg 15, Tilburg, Netherlands
Legal status: public
Address: Innovatoren 3N - Sint Jansweg 15, Venlo, Netherlands
Legal status: public
Address: Nieuwe Kanaal 9D-3, Wageningen, Netherlands
Legal status: public
Address: Boschstraße 16, Kleve, Germany
Legal status: public
Address: Quakenbrück, Germany
Legal status: private
Address: Quakenbrück, Germany
Legal status: public
Address: Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Netherlands
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner