Project - Watten-Agenda

Description


Description (EN): In June 2014, the strategy "Sustainable Tourism in the Wadden Sea World Heritage Destination" was presented after two years of development together with nature conservation- and tourism organizations. Until end of 2018 the project "Watten-Agenda" will implement a significant part of this strategy in cross-border cooperation. The objectives of the project are reflected in the four work packages: (1) raising awareness and enthusiasm for the Wadden Sea, (2) knowledge and knowledge-transfer of the Wadden Sea, (3) link sustainable forms of experience with the Wadden Sea, (4) communicating the Wadden Sea beyond the region. With various measures, the project consortium of six partners implements the work packages in cross-border coordination. The project area stretches from the Dutch coast of the provinces of Friyslân and Groningen via East Frisia to the Weser on the German side and also includes the coastal hinterland. With the project "Watten-Agenda" a new practice-oriented structure of cross-border Wadden Sea Cooperation will emerge, which puts a sustainable tourism for conservation and protection of Wadden Sea World Heritage in the center.
Description: In juli 2014 werd na een ontwikkelingsperiode van twee jaar met de natuurbeschermings- en toeristische organisaties het strategiepapier ‚Duurzaam toerisme in de Waddenzee als werelderfgoed-bestemming‘ gepresenteerd. Het project ‚Wadden-Agenda‘ voert tot eind 2018 een belangrijk deel van deze strategie uit in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De doelen van het project vinden hun neerslag in vier takenpakketten: (1) Bewustmaking van, en enthousiasmering voor de Waddenzee; (2) Kennis en de vorming van een kennisnetwerk voor de Waddenzee; (3) Verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee; (4) Communicatie over het Waddenzee buiten de regio. Het Projektconsortium dat bestaat uit zes partners realiseert met verschillende maatregelen de verschillende takenpakketten. Het projectgebied loopt van de Nederlandse kustgebieden van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en omvat ook het binnenland dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee. Met het project ‚Wadden-Agenda‘ ontstaat een nieuwe uitvoeringsgerichte structuur van de grensoverschrijdende Waddenzee-samenwerking, die duurzaam toerisme tot behoud en bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal stelt.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  Tourism  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Watten-Agenda
Project name: Watten-Agenda
Project name (Other language): Watten-Agenda
Project acronym: Watten-Agenda

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: www.deutschland-nederland.eu

Project start date: 2015-09-30
Project end date: 2019-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.601.476,16
European Union funding: EUR 1.300.738,08

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

Watten-Agenda: Abschlussveranstaltung mit Vertreternaus Politik, Tourismus und Natur-schutz in Leer
Type of document: Media release / articleDate of the document: 2018-11Date of publication in keep.eu: 2019-03-11Language of the document: German
Data source: https://www.ostfriesland.de/service/pressemeldungen/presse-detailseite/article/ostfrieslands-touristiker-zufrieden-mit-herbstgeschaeft.html
Abschlussveranstaltung Watten-Agenda: EU-Mittel für Tourismus und Naturschutz in der Ems Dollart Region (EDR)
Type of document: Media release / articleDate of the document: 2018-12Date of publication in keep.eu: 2019-03-11Language of the document: German
Data source: https://www.ostfriesland.de/service/pressemeldungen/presse-detailseite/article/ostfrieslands-touristiker-zufrieden-mit-herbstgeschaeft.html


Partners Data


Lead Partner (EN): Ostfriesland Tourismus GmbH
Lead Partner: Ostfriesland Tourismus GmbH
Address: Ledastraße 10, Leer, Germany
Legal status: private

Address: Olympiastraße 1, Schortens, Germany
Legal status: private
Address: Virchowstraße, Wilhelmshaven, Germany
Legal status: public
Address: Ledastraße 10, Leer, Germany
Legal status: public
Address: Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, Netherlands
Legal status: public
Address: Gedempte Zuiderdiep 22, Groningen, Netherlands
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner