Project - Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt

Description


Description (EN): The project conduces to the development of a cross-border market for employments and apprenticeships within the cooperation INTERREG V A Deutschland-Nederland, to fight the upcoming lack of skilled employees and to encourage the economy's competitiveness in the border area. Existing initiatives of different local and regional actors are meant to be integrated into this umbrella project, as well as matched and connected witch each other. Therefore it is necessary to provide transparency in the whole region of the Northern Netherlands and Weser-Ems. This is how the co-operation is meant to be extended and parallel working resulting from existing initiative's lack of knowledge is to be avoided. The focus clearly is on the needs of the local economy. The project's basis is a strategical and sustainable connection of all employment and apprenticeship partners on the market of the whole region.
Description: Het project bevordert het ontwikkelen van een grensoverschrijdende arbeids- en opleidingsmarkt in het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland om het dreigend tekort aan gekwalificeerde werknemers het hoofd te bieden en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de grensregio te versterken. Bestaande initiatieven van verschillende lokale en regionale actoren moeten binnen dit koepelproject systematisch worden geïntegreerd, op elkaar afgestemd en met elkaar worden verweven. Daarbij is het van wezenlijk belang om op dit gebied transparantie te creëren in de regio Noord-Nederland en het gebied Weser-Ems. Zo moet de samenwerking worden geïntensiveerd en worden voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt omdat men niet op de hoogte is van bestaande initiatieven. De focus van de activiteiten is gericht op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven in de grensregio. De basis voor het project is een strategische en duurzame netwerkvorming tussen alle partners op het gebied van arbeids- en onderwijsmarkt in de gehele regio.

Thematic Information


Thematics: Education and training  Labour market and employment  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt
Project name: Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt
Project name (Other language): Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt
Project acronym: Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: www.deutschland-nederland.eu

Project start date: 2015-06-30
Project end date: 2019-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 4.280.989,00
European Union funding: EUR 2.140.494,50

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Eems Dollard Regio
Lead Partner: Eems Dollard Regio
Address: Bunderpoort 14, Bad Nieuweschans, Netherlands
Legal status: public

Address: Bad Nieuweschans, Netherlands
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner