Project - Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Description


Description (EN): Micro pollutants and pollution from micro plastics are shifting increasingly into the focus of European water pollution control. Extensive studies have already been carried out concerning the avoidance of these substances as well as their elimination in wastewater treatment plants. However, a not inconsiderable portion of micro pollutants and micro plastics is already sloughed off within the sewer system into open waters, before they can be processed by wastewater treatment plants. Now, as part of the project „Energy-neutral micro-pollutant elimination“, an intelligent wastewater control system is to be implemented, both in order to reduce the emissions from micro pollutants and micro plastics in waters, as well as to compensate by means of energy-efficiency measures for higher energy requirements stemming from the elimination of micro pollutants. To this end, in addition to a system for monitoring micro pollutants and micro plastics based on the examples of the wastewater networks in Emmen and Rheine, a corresponding control system will be developed and implemented respectively on an industrial scale by SMEs. The know-how gained by the Dutch and German companies forms the basis of a companies-network to be established within the framework of the project. By means of the platform-based network, the know-how edge generated will be exploited as the central location factor and serves as disseminator and multiplier of knowledge and information in the region. Complex tasks, such as the programming of intelligent regulation and control systems in conjunction with engineering expertise and the requirements of commercial project-management, can in this way also effectively be solved “jointly” by small and middle-sized enterprises.
Description: Belasting met microverontreinigingen en microplastic staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen van deze stoffen als het elimineren in RWZI’s werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van microverontreinigingen en microplastics wordt echter al via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat er een behandeling in RWZI’s kan plaatsvinden. In het kader van het project “Energieneutrale eliminatie van mircoverontreinigingen” zullen nu door een intelligente sturing van de afvalwatersystemen de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar oppervlaktewater worden gereduceerd en anderzijds de hogere energiebehoefte voor de eliminatie van microverontreinigingen door nieuwe energie-efficiëntie maatregelen worden gecompenseerd. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKB’s ontwikkeld en op praktijkschaal gerealiseerd. De gewonnen know-how van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een in het kader van het project op te bouwen netwerk van ondernemingen. Door het platform-based netwerk wordt de gegenereerde know-how voorsprong als centrale vestigingsfactor benut en dient als distributeur en multiplicator van kennis en informatie in de regio. Complexe taakstellingen als programmering van intelligente regel- en besturingstechniek in relatie met inbreng van vaktechnische kennis en eisen aan een commercieel projectmanagement kunnen zo ook door kleine en middelgrote bedrijven effectief en “gezamenlijk” worden opgelost.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  Water management  
Specific Objective: Increase in the product and process innovations in sectors relevant for the border region
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung
Project name: Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung
Project name (Other language): Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung
Project acronym: Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/#

Project start date: 2016-07-01
Project end date: 2020-06-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.297.547,00
European Union funding: EUR 648.773,50

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Waterschap Vechtstromen
Lead Partner: Waterschap Vechtstromen
Address: Kooikersweg 1, Almelo, Netherlands
Legal status: public

Address: Beckumer Str. 36, Ahlen, Germany
Legal status: private
Address: Hovesaatstraße 6, Rheine, Germany
Legal status: private
Address: Twekkeler Es 45, ST Enschede, Netherlands
Legal status: private
Address: Am Bauhof 2 -16, Rheine, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner