Project - Nachbarsprache & buurcultuur

Description


Description (EN): The aim of the project is to strengthen the cooperation in the Rhine-Waal Euregio. Mutual learning and understanding of the respective language and culture is achieved through a regular and sustainable exchange between pupils and teachers. This way, the next generation learns how to best make use of the possibilities of cross-border cooperation. The border region Euregio is used as a chance and the barrier effect of the border is broken down. The project takes advantage of the close proximity of the target language and culture of the border region and uses this for real encounters: pupils and teachers are given the opportunity to experience the respective target language and culture as authentic language. German and Dutch are not merely learnt but experienced and applied. In order to fulfil this, the exchange of pupils and teachers is organized on a regular and long-term basis. Participating are: regional secondary schools that offer German and/or Dutch as a foreign language, as well as middle and comprehensive schools for the age groups of 11/12 to 18/19 year olds. Over the course of the project, a minimum of 50 exchanges of school classes and teachers (comprising of approximately 8.500 pupils and 360 teachers) will be carried out. Apart from this, the Euregio secondary school (Kranenburg) will – under scientific supervision – serve as for a bilingual, bi-national approach with German and Dutch qualifications. All school exchange projects are supported by setting up a database of useful material and by providing certified workshops and training seminars for teachers and school management which discuss up-to-date pedagogical methods and thus improve the academic exchange between schools and science. All measures are evaluated and further improved through close monitoring.
Description: Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten wordt een gemeenschappelijk leerproces en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. Barrièrewerkingen van nog bestaande ‘grenzen’ worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst. Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ‘samen leren’ als vertrekpunt te nemen van een leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -cultuur als reële taal, die ze niet alleen vanuit de schoolbank 'leren', maar ook 'beleven' en in de praktijk 'gebruiken', gestimuleerd door regelmatige en intensieve uitwisselingen. Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen (vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. Daarnaast wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, binationale school met Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid. Voor alle uitwisselingsprojecten wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops en nascholingstrajecten voor docenten en schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele vakinhoudelijke thema's aan de orde komen, hetgeen een sterkere vervlechting van de scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet gemonitord, vervolgens geëvalueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder ontwikkeld.

Thematic Information


Thematics: Education and training  Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Nachbarsprache & buurcultuur
Project name: Nachbarsprache & buurcultuur
Project name (Other language): Nachbarsprache & buurcultuur
Project acronym: Nachbarsprache & buurcultuur

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-09

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2017-01-01
Project end date: 2020-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 3.419.995,80
European Union funding: EUR 1.709.997,80

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Radboud Universiteit Nijmegen
Lead Partner: Radboud Universiteit Nijmegen
Address: Erasmusplein 1, Nijmegen, Netherlands
Legal status: public

Address: Galgensteeg 21-23, Kranenburg, Germany
Legal status: private
Address: Universitätsstr. 2, Essen, Germany
Legal status: public
Address: Universitätsstr. 2, Essen, Germany
Legal status: public
Address: Postbus 9103, Nijmegen, Netherlands
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner