Project - Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Description


Description (EN): The “framework project priority II“ is aimed at different institutions as for example German and Dutch municipalities, citizens, enterprises, cooperation associations and organisations etc., that wish to initiate and implement small cross-border projects, with the intention to reduce the barrier effect of the border for citizens and institutions. Euregio rhein-maas-nord as coordination point for the entire framework project has the overall responsibility for the content related and administrative implementation of the project. The decision on projects falls as well within its competence as responsible authority. The Steering Committee receives for its meetings an up-to-date overview of the current situation of the framework project.
Description: Het kaderproject is er op gericht kleinere projecten (die voor het overige als initiatieven zullen worden betiteld) te ondersteunen. Binnen het kaderproject kunnen deze initiatieven worden gezien als deelactiviteit. Deze initiatieven hebben als doel dat enerzijds de socioculturele en territoriale cohesie wordt versterkt in het grensgebied, anderzijds worden ook ondernemers gestimuleerd en ondersteund om op het vlak van innovatie grensoverschrijdend samen te wer-ken. De initiatieven worden voor max. 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd, waarbij er een plafond geldt van max. € 25.000 aan EU-middelen. Bij ieder initiatief moeten er Neder-landse en Duitse partners samenwerken. De focus van de grensoverschrijdende samenwerking ligt op het socioculturele vlak vooral op het gebied van de versterking van netwerken, ontmoeting, van elkaar leren en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Op het vlak van innovatie kunnen de initiatieven ook gezien worden als een springplank voor corporaties om samen grensoverschrijdende innovatieve verkenningen uit te voeren, die als aanloop voor grotere projecten in prioriteit 1 van het IN-TERREG V A – programma kunnen dienen.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Rahmenprojekt Priorität I+II ermn
Project name: Rahmenprojekt Priorität I+II ermn
Project name (Other language): Rahmenprojekt Priorität I+II ermn
Project acronym: Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2015-07-01
Project end date: 2022-09-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 5.146.935,00
European Union funding: EUR 2.470.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): euregio rhein-maas-nord
Lead Partner: euregio rhein-maas-nord
Address: Konrad-Zuse-Ring 6, Mönchengladbach, Germany
Legal status: public

Address: Mönchengladbach, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner