Project - MINT LAB auf Schlössern / in kastelen

Description


Description (EN): The labourmarket in the Dutch/German EUREGIO border region shows a shortage of skilled manpower in the field of scientific and technical professions. The project "MINT LAB auf Schlössern / in kastelen" promotes the interest of pupils for these professions by actively contrasting/combining history and high-tech/culture and science. Groups of 10 students of secondary schools of both countries aged approx. 12-16 accompanied by teachers take part in a joint project day at a German or Dutch historical sight (castle, palace, monastery or industrial heritage). The sight serves as an extracurricular place of learning where the binational teams work on modules in the fields of mathematics, informatics, natural science and technics (MINT). The participants are coached by a Dutch-German team with both professional and didactical experience. The team also supports the students’ language acquisition and stimulates the development of their cross border capabilities. The obligatory guided tours through the respective sight broaden the historico-cultural knowledge and comprehension of every participant. The regular participation of German and Dutch schools in the MINT-project days as well as the involvement of companies and universities and polytechnics in the events aim at the establishment of a sustainable border crossing network of teaching and economy.
Description: De arbeidsmarkt in de D/NL grensregio van de EUREGIO wordt gekenmerkt door een tekort aan vakmensen op het terrein van de natuurwetenschappelijk-technische beroepen. Het project ‚MINT LAB auf Schlössern / in kastelen‘ bevordert de interesse van de jeugd voor deze beroepen door het actief naast elkaar zetten / bijeen brengen van historie en hightech/cultuur en wetenschap. Elk 10 scholieren van scholen voor voortgezet onderwijs van beide landen in een leeftijd van ca. 12-16 jaar nemen samen met begeleidende leerkrachten deel aan een gezamenlijke projectdag op een Nederlandse of Duitse historische locatie (slot, kasteel, klooster of oude fabriek). Deze fungeert daarbij als buitenschoolse leerlocatie voor de in gemengde groepen uit te werken experimentele modules, op de terreinen Mathematica, Informatica, Natuurwetenschap en Techniek (MINT). De deelnemers worden begeleid en gestuurd door een vakinhoudelijk en didactisch ervaren D/NL team. Dit team ondersteunt verder de taalverwerving door de scholieren en ontwikkelt hun grensoverschrijdende compenties. De obligatorische rondleidingen door de desbetreffende locatie verbreden de cultuurhistorische kennis en het begrip van de deelnemers. De regelmatige deelname van Nederlandse en Duitse scholen aan de MINT-projectdagen, net als de deelname van bedrijven en universiteiten en hogescholen aan de bijeenkomsten, zijn bedoeld voor het oprichten en vestigen van een duurzaam grensoverschrijdend netwerk van onderwijs en bedrijfsleven.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Education and training  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): MINT LAB auf Schlössern / in kastelen
Project name: MINT LAB auf Schlössern / in kastelen
Project name (Other language): MINT LAB auf Schlössern / in kastelen
Project acronym: MINT LAB auf Schlössern / in kastelen

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2017-07-01
Project end date: 2021-06-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 649.027,50
European Union funding: EUR 324.513,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Andreas-Mohn-Stiftung
Lead Partner: Andreas-Mohn-Stiftung
Address: Obernstraße 23, Bielefeld, Germany
Legal status: private

Address: Schloss Iburg/Hofapotheke, Bad Iburg a. T. W., Germany
Legal status: private
Address: Bernhardlaan, Borne, Netherlands
Legal status: private
Address: Raadhuisstraat 25, Doetinchem, Netherlands
Legal status: public
Address: c/o Mitex / Ludenberger Str. 36 – 40, Erkrath, Germany
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner