Project - Rahmenprojekt Priorität II

Description


Description (EN): Summary The “framework project priority II“ is aimed at different institutions as for example German and Dutch municipalities, citizens, enterprises, cooperation associations and organisations etc., that wish to initiate and implement small cross-border projects, with the intention to reduce the barrier effect of the border for citizens and institutions. It includes the implementation of approx. 720 partial activities that are composed as follows : • approx. 72 small projects with a calculated budget of approx. 2,8 mill. €, • approx. 720 mini-projects with a calculated budget of approx. 0,6 mill. € The focus of the cross-border initiatives is in particular on : • Initiating future developments / projects in relevant fields of action / measures of the cooperation programme INTERREG V A Deutschland- Nederland, • Creation and strengthening of cross-border networks, exchange, meetings and common actions. Euregio Rhine-Waal as coordination point for the entire framework project has the overall responsibility for the content related and administrative implementation of the project. The decision on projects falls as well within its competence as responsible authority. The Steering Committee receives for its meetings an up-to-date overview of the current situation of the framework project.
Description: Het “Kaderproject prioriteit II” richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren. Het kaderproject omvat de uitvoering van ca. 792 deelactiviteiten, bestaande uit : • plm. 72 kleine projecten met een gecalculeerd budget van ca. 2,8 miljoen €, • plm. 720 miniprojecten met een gecalculeerd budget van ca. 0,6 miljoen €. Het accent ligt bij deze initiatieven in het bijzonder op : • initiëren van toekomstige ontwikkelingen c. q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland, • grensoverschrijdende netwerkvorming en –consolidatie, uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties. De Euregio Rijn-Waal fungeert als coördinerende instantie voor het gehele kaderproject en is in deze functie volledig verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve projectuitvoering. De besluitvorming over de projecten valt daarmee ook onder de bevoegdheid van de Euregio Rijn-Waal als verantwoordelijke instantie. De Stuurgroep ontvangt in haar vergaderingen steeds een actueel overzicht van de stand van zaken van het kaderproject.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Rahmenprojekt Priorität II
Project name: Rahmenprojekt Priorität II
Project name (Other language): Rahmenprojekt Priorität II
Project acronym: Rahmenprojekt Priorität II

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2015-09-01
Project end date: 2022-07-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 4.633.328,00
European Union funding: EUR 2.316.664,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Euregio Rhein-Waal
Lead Partner: Euregio Rhein-Waal
Address: Emmericher Str. 24, Kleve, Germany
Legal status: public

Address: Verschiedene, Kleve, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner