Project - Grensinfovoorziening VL-NL

Description


Description (EN): Each day, thousands of cross-border workers commute between Flanders and the Netherlands. Despite rapid relocation there are, to this day, practical obstacles in the way of law and legislation that hinder cross-border mobility. Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (Flanders-Netherlands border information provision) is showing cross-border workers the way. Each day, thousands of cross-border workers commute between Flanders and the Netherlands. Despite rapid relocation there are, to this day, practical obstacles in the way of law and legislation that hinder cross-border mobility. Differences in the tax systems, social security, healthcare and labour law make cross-border living, working and studying quite complex. Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (Flanders-Netherlands border information provision) is showing cross-border workers the way. The organisation is making all relevant information accessible via a uniform umbrella network, which will comprise of existing and new border information points. Within the framework of the Tendenzen zonder Grenzen (Trends without Borders), from Interreg IV, the Sectorbureau Grensarbeid (Border Working Sector Agency) has been set up as a pilot. The agency took the initial initiatives for facilitating cross-border labour mediation. The first steps were taken to organise information provision for cross-border employment in East Flanders, West Flanders and Zeeland. Thanks to this project, since the beginning of 2016 employees and employers have been able to address their questions to the East Flanders network for border info points in Eeklo, Zelzate, Ghent, Sint-Niklaas and Beveren. These info points can be found in the VDBA job centres, the East Flanders ACV and ABVV branches and at VOKA in East Flanders. Grensinfovoorziening VL-NL (Flanders-Netherlands border information provision) is taking this further by expanding the sector agency so that labour supply and demand in the border region can be matched even more efficiently and effectively. Shortages of technically qualified teaching or healthcare staff, for example, can be made up with cross-border commuters.
Description: Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook ‘grenswerkers’ genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen. Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook ‘grenswerkers’ genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen. Alle relevante informatie wordt ontsloten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken. In het kader van het project ‘Tendenzen zonder Grenzen’, uit Interreg IV, werd het Sectorbureau Grensarbeid opgericht als pilot. Het bureau nam de eerste initiatieven om grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te faciliteren. De eerste stappen werden ondernomen om de informatievoorziening rond grensarbeid te organiseren in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Dankzij dit project kunnen werknemers en werkgevers sinds begin 2016 met hun vragen terecht bij het Oost-Vlaams netwerk van grensinfopunten in Eeklo, Zelzate, Gent, Sint-Niklaas en Beveren. Deze infopunten zijn te vinden bij de werkwinkels van de VDAB, de antennes van het ACV en ABVV Oost-Vlaanderen en bij VOKA Oost-Vlaanderen. ‘Grensinfovoorziening VL-NL’ haakt hier verder op in door het sectorbureau verder uit te bouwen, zodat arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio nog efficiënter en effectiever gematcht kunnen worden. Zo kunnen tekorten aan bijvoorbeeld technisch geschoold, onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen worden door middel van grensarbeid.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  Labour market and employment  
Specific Objective: Improving the match between supply and demand in the cross border labor market in order to better exploit the labor potential
Thematic Objective: (8) promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility by:
Investment Priority: (8 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility by integrating cross-border labour markets, including cross-border mobility, joint local employment initiatives, information and advisory services and joint training


Project Summary


Project name (EN): Grensinfovoorziening VL-NL
Project acronym: Grensinfovoorziening VL-NL

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.grensregio.eu/

Project start date: 2016-06-01
Project end date: 2019-05-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.470.513,20
European Union funding: EUR 1.235.256,60

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Sociale Verzekeringsbank / Bureau voor Belgische Zaken
Lead Partner: Sociale Verzekeringsbank / Bureau voor Belgische Zaken
Address: Rat Verleghstraat 2, Breda, Netherlands
Legal status: public

Address: Van Belleghemdreef 6, Marke, Belgium
Legal status: public
Address: Keizer 11, Brussel, Belgium
Legal status: public
Address: Gouvernementstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: public
Address: Stadhuisplein 1, Eindhoven, Netherlands
Legal status: public
Address: Postbus 1992, Maastricht, Netherlands
Legal status: public
Address: Piet Heinstraat 77, Goes, Netherlands
Legal status: public
Address: Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom, Netherlands
Legal status: public
Address: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas, Belgium
Legal status: public
Address: Postbus 163, Terneuzen, Netherlands
Legal status: public
Address: Lammerstraat 18, Gent, Belgium
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner