Project - 2B Connect

Description


Description (EN): 2B Connect' – with the Flemish Department of Environment, Nature and Energy as lead partner – gives substance to the Biodiversity Strategy 2020 of the European Commission: to develop green infrastructure as an important means of maintaining and improving ecosystems and their services. The European Commission emphasizes the importance of cooperation with and between companies to achieve the targets in terms of biodiversity. '2B Connect' provides at least 70 companies with a biodiverse layout of their premises. This green infrastructure plays an important role as a natural and green corridor and also provides less noise, better air purification and a pleasant setting for outdoor activities. Many companies would like to organize and manage their grounds on a nature-oriented way. However, they lack the necessary knowledge and support. Through the biodiversity scan BIODIVA for companies - developed in 2012 by i.a. the province of Antwerp and the Strategic Project Organization Kempen - a number of companies were helped in increasing the knowledge about biodiversity. But this was often on an ad hoc basis. However, there is a growing demand for support from the companies. Besides this, the project is developing a calculation tool that demonstrates why it is worthwhile to invest in green infrastructure by demonstrating the benefits for the company.
Description: ‘2B Connect’ – gestuurd door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven om de streefdoelen op het vlak van biodiversiteit te realiseren. ‘2B Connect’ voorziet binnen deze optiek minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting van hun terrein. Deze groene infrastructuur speelt een belangrijke rol als natuur- en groencorridor en zorgt tevens voor o.a. minder geluidsoverlast, betere luchtzuivering en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten. Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Zij missen echter de nodige kennis en ondersteuning. Via de biodiversiteitsscan BIODIVA voor bedrijven – ontwikkeld in 2012 door o.m. de provincie Antwerpen en de Strategische Projectenorganisatie Kempen – werden een aantal bedrijven geholpen bij het vergroten van de kennis rond biodiversiteit. Maar dit gebeurde vaak ad hoc. Er is echter een groeiende vraag naar ondersteuning vanuit de bedrijven waar ‘2B Connect’ ten volle wil op inzetten. Daarnaast ontwikkelt het project een rekentool dat aantoont waarom het de moeite is om te investeren in groene infrastructuur door de voordelen voor het bedrijf aan te tonen.

Thematic Information


Thematics: Climate change and biodiversity  Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Protection and restoriation of biodiversity, soil protection and restoration as well as promotion of ecosystem services through joint approach towards environmental issues in the economic intensively used cross border region
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name (EN): 2B Connect
Project acronym: 2B Connect

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.2b-connect.eu

Project start date: 2016-01-04
Project end date: 2020-01-03
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 6.025.165,39
European Union funding: EUR 3.012.582,69

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vlaamse Overheid
Lead Partner: Vlaamse Overheid
Address: K. Albert II-laan 20, Brussel, Belgium
Legal status: public

Address: Haltstraat 87, 3900, Belgium
Legal status: private
Address: Capucijnerplein 1, Budel, Netherlands
Legal status: public
Address: Stuifzandstraat 31, 3900, Belgium
Legal status: private
Address: Nijverheidsstraat 2, Beerse, Belgium
Legal status: private
Address: Nieuwe Dreef 33, Beerse, Belgium
Legal status: private
Address: Mariapolderseweg 1, Kamperland, Netherlands
Legal status: private
Address: Kapel ter Bede 121, Kortrijk, Belgium
Legal status: private
Address: Grote baan 176, Houthalen-Helchteren, Belgium
Legal status: public
Address: Ten Drossaarde 1, Aarschot, Belgium
Legal status: public
Address: Kousteensedijk 7 7, Middelburg, Netherlands
Legal status: public
Address: Kliniekstraat 25, Brussel, Belgium
Legal status: public
Address: Meerheide 5, Eersel, Netherlands
Legal status: public
Address: duboislaan 1b, Hoeilaart, Belgium
Legal status: public
Address: Adelbergstraat 36-38, Lommel, Belgium
Legal status: private
Address: Oude Markt 2, Overpelt, Belgium
Legal status: public
Address: Plantin en Moretuslei 1A, Antwerpen, Belgium
Legal status: private
Address: Provincieplein 1, Leuven, Belgium
Legal status: public
Address: Postbus 950, Helmond, Netherlands
Legal status: public
Address: Hertog Janplein 1, 3920, Belgium
Legal status: public
Address: Klein Frankrijk 1, Goes, Netherlands
Legal status: public
Address: Oudepastoriestraat 22, Tielt-Winge, Belgium
Legal status: public
Department: RO/SBM
Address: Brabantlaan, s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: public
Website: www.brabant.nl
Address: Brabantlaan 1, s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: public
Address: Mosae Forum 10, Maastricht, Netherlands
Legal status: public
Address: Campus Blairon 714, Turnhout, Belgium
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner