Project - BIO - HArT

Description


Description (EN): Aromatics are major building blocks for today's chemical industry. Not only for producing fuels, basic chemicals and polymers, but also for creating polymer additives, colourings, flavourings and scents. Virtually all aromatic building blocks are still extracted from scarce fossil raw materials. It is therefore important to develop technology that replaces the current aromatic building blocks from the chemical industry with an alternative. Shale gas is an emerging alternative but, unlike the familiar fossil sources, it lacks aromatic compounds. ‘Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie’ [Biorizon Innovation and Upscaling of Renewable Aromatics Technology] (BIO-HArT) contributes to the transition to a bio-based economy. The project is part of the Shared Research Center Biorizon, a joint TNO and VITO initiative located on the Green Chemistry Campus, a centre for open chemical innovation in Bergen op Zoom (NL). Process setups are planned for Ghent, Antwerp, Bergen op Zoom and Geleen. These locations are complementary and will each be deployed for their own expertise. Personnel and knowledge will be exchanged between locations. By supporting Bio-HArt, the interregional Flemish/Dutch initiative Interreg Vlaanderen-Nederland is making a great contribution to the further development of the border region as a prime location for the transition to a more sustainable, bio-based economy and a more efficient use of resources.
Description: Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de hedendaagse chemische industrie. Niet alleen om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. Zo goed als alle aromatische bouwstenen worden uit de steeds schaarsere fossiele grondstoffen gehaald. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de huidige aromatische bouwstenen uit de chemische industrie vervangt door een alternatieve grondstof. Schaliegas is een opkomend alternatief, maar in tegenstelling tot de bekende fossiele bronnen ontbreken hierin aromatische verbindingen. ‘Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie’ (BIO-HArT) haakt in op de transitie naar een biogebaseerde economie. Het project maakt deel uit van Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO dat is gevestigd op de Green Chemistry Campus, een Centrum voor Open Chemische Innovatie in Bergen op Zoom. Er zullen procesopstellingen in Gent, Antwerpen, Bergen op Zoom en Geleen opgezet worden. Deze locaties zijn complementair en zullen elk op hun eigen expertise worden ingezet. Tussen de locaties wordt personeel en kennis uitgewisseld. Door het ondersteunen van ‘Bio-HArt’ levert Interreg Vlaanderen-Nederland een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de omschakeling naar een meer duurzame biogebaseerde economie en een efficiënte omgang met hulpbronnen.

Thematic Information


Thematics: Energy efficiency  Renewable energy  
Specific Objective: Innovation of products/ services/ applications/ processes in the form of industrial research and experimental development through the cooperation among enterprises as well as among enterprises, R&I centers and universities
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): BIO - HArT
Project acronym: BIO - HArT

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.biorizon.eu/bio-hart

Project start date: 2016-03-07
Project end date: 2019-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 6.085.445,39
European Union funding: EUR 3.042.722,70

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lead Partner: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Address: Plasticslaan 1, Bergen op Zoom, Netherlands
Legal status: public

Address: Oude Markt 13, Leuven, Belgium
Legal status: public
Address: Prinsstraat 13, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Urmonderbaan 20F, Geleen, Netherlands
Legal status: private
Address: Zekeringstraat 29, Amsterdam, Netherlands
Legal status: private
Address: Boeretang 200, Mol, Belgium
Legal status: public
Address: Minderbroedersberg 4-6, Maastricht, Netherlands
Legal status: public
Address: Den Dolech 2, Eindhoven, Netherlands
Legal status: public
Address: Rodenhuizekaai 1, Gent, Belgium
Legal status: private
Address: Urmonderbaan 22, Geleen, Netherlands
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner