Project - CO2 voor energieopslag (EnOp)

Description


Description (EN): One of the major challenges for Europe over the next century is the construction of a low-carbon economy that guarantees a sustainable, reliable and affordable energy supply. Sustainable energy sources such as sun and wind are unpredictable and necessitate adjustments to the existing electrical grid. However, the fluctuating supply seldom meets demand. Energy storage can better match supply to demand and provide a solution, but it is not (yet) a reality. Energy storage systems have to be not only socially but also commercially relevant: this market is growing by no less than 40% annually. In the United States, Tesla, for example, has ventured into this market. Electrical, thermal and mechanical storage are gradually being further explored. EnOp's ambition is to further develop chemical storage and the associated CO2 conversion technologies. Being in abundant supply, CO2 is seen as a valuable alternative source of carbon. EnOp is conducting research into both direct and indirect conversion. Where the direct method is concerned, three technologies are being developed for converting sunlight and CO2 and storing them in the form of chemicals and fuels: research is being conducted into algae, nano particles and semiconductors for producing biomass. The inspiration comes from nature: green plants absorb CO2 from the air and, under the influence of sunlight, convert it into biomass, which they later use as an energy source or as a raw material. Four technologies are being developed for converting energy indirectly (via electricity). This requires energy in the form of electricity originating from both conventional and sustainable sources.
Description: Eén van de grote uitdagingen voor Europa in de komende eeuw is het opbouwen van een koolstofarme economie waarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare toevoer van energie wordt gegarandeerd. Duurzame energiebronnen zoals zon en wind zijn onvoorspelbaar en dat zorgt ervoor dat aanpassingen binnen het bestaande elektriciteitsnet nodig zijn. Het fluctuerende aanbod loopt echter zelden gelijk met de vraag. Energieopslag kan vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en kan een oplossing bieden, maar het is (nog) geen evidentie. Naast maatschappelijke relevantie zijn energieopslagsystemen ook commercieel relevant: deze markt groeit jaarlijks met wel 40%. In de Verenigde Staten trad onder andere Tesla toe op deze markt. Elektrische, thermische en mechanische opslag worden stilaan meer onderzocht. De ambitie van ‘EnOp’ is de doorontwikkeling van chemische opslag en bijhorende CO2 omzettingstechnologieën. CO2 wordt beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof aangezien het overvloedig beschikbaar is. ‘EnOp’ richt onderzoek op zowel directe als indirecte omzettingen. In functie van de directe methode worden drie technologieën ontwikkeld om zonlicht en CO2 om te zetten en op te slaan in de vorm van chemicaliën en brandstoffen: er wordt onderzoek verricht naar algen, nanodeeltjes en halfgeleiders om biomassa te produceren. De inspiratie komt uit de natuur: groene planten nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit onder invloed van zonlicht om in biomassa, die ze later gebruiken als energiebron of als grondstof. Vier technologieën worden ontwikkeld om energie indirect (via elektriciteit) om te zetten. Hiervoor is energie in de vorm van elektriciteit nodig, afkomstig van zowel conventionele als duurzame bronnen.

Thematic Information


Thematics: Green technologies  Renewable energy  
Specific Objective: Innovation of low carbon products/ services/ application/ processes by industrial research and experimental development through the cooperation among enterprises as well as among enterprises, R&I centers and universities, and by early implementation of innovative low carbon technologies
Thematic Objective: (4) supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors by:
Investment Priority: (4f) promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies


Project Summary


Project name (EN): CO2 voor energieopslag (EnOp)
Project acronym: CO2 voor energieopslag (EnOp)

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.grensregio.eu/

Project start date: 2016-09-01
Project end date: 2019-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 4.034.881,56
European Union funding: EUR 2.017.440,78

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Chemelot Campus BV
Lead Partner: Chemelot Campus BV
Address: Urmonderbaan 22, Geleen, Netherlands
Legal status: public

Address: Oude Markt 13, Leuven, Belgium
Legal status: public
Address: Martelarenlaan 42, Hasselt, Belgium
Legal status: public
Address: Boeretang 200, Mol, Belgium
Legal status: public
Address: High Tech Campus 25, Eindhoven, Netherlands
Legal status: public
Address: Postbus 193, Stein, Netherlands
Legal status: private
Address: Prinsstraat 13, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Kleinhoefstraat 4, Geel, Belgium
Legal status: public
Address: Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent, Belgium
Legal status: public
Address: De Zaale 20, Eindhoven, Netherlands
Legal status: public
Address: Den Dolech 2, Eindhoven, Netherlands
Legal status: public
Address: Forckenbeckstr. 50, Aachen, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner