Project - Trans Tech Diagnostics

Description


Description (EN): Cardiovascular diseases are the number one killer in the European Union and cost the European community € 196 billion per year. € 106 billion of this budget is spent on health care, including diagnosis and treatment of patients. The rapidly ageing population in the border region creates the expectation that cardiovascular disease will have a strongly increasing negative impact on our society. A large proportion of people with cardiovascular disease shows no serious symptoms during the development of the disease, and is therefore not under treatment. Better and earlier identification of these individuals with an increased health risk is highly desirable. Also, a proper diagnosis for already identified patients is essential to refine the therapy, and to have fewer side effects or complications. ‘TTD’ therefore focuses on the development of a diagnostic kit. This form of personalized health care is seen as the way to more efficient cardiovascular health care, versatile and with fewer additional health damages and costs to the individual and society. These efforts will eventually not only have a positive effect on health care, but also respond to the needs and demands of business and health care providers.
Description: Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in de Europese Unie en kosten de Europese gemeenschap € 196 miljard per jaar. Hiervan wordt € 106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg, inclusief diagnostiek en behandeling van patiënten. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk stijgende negatieve impact zullen hebben op onze maatschappij. Een groot deel van mensen met hart- en vaatziekten vertoont tijdens de ontwikkeling van de ziekte geen serieuze symptomen en is dus ook niet onder behandeling. Betere en vroegere identificatie van deze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico is dan ook zeer gewenst. Ook voor reeds geïdentificeerde patiënten is goede diagnostiek essentieel om de therapie te verfijnen en zo minder complicaties of bijwerkingen te hebben. ‘TTD’ richt zich daarom op de ontwikkeling van een diagnostische kit. Deze vorm van gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere cardiovasculaire gezondheidszorg, breed inzetbaar en met minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij. Deze inspanningen zullen op termijn niet alleen een positief effect kunnen hebben op de gezondheidszorg, maar spelen tevens in op de behoeften en de vraag van het bedrijfsleven en zorgaanbieders.

Thematic Information


Thematics: Health and social services  
Specific Objective: Stimulate industrial research and experimental development by expanding the research infrastructure in private and public research institutions as well as by making connections between knowledge institutions
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1a) enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European interest


Project Summary


Project name (EN): Trans Tech Diagnostics
Project acronym: Trans Tech Diagnostics

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.interregttd.eu/nl

Project start date: 2016-02-01
Project end date: 2020-01-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 3.159.999,99
European Union funding: EUR 1.580.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Universiteit Maastricht
Lead Partner: Universiteit Maastricht
Address: Universiteitssingel 50, Maastricht, Netherlands
Legal status: public

Address: Esperantolaan 4, Leuven, Belgium
Legal status: public
Address: Lage Kanaaldijk 112 D6, Maastricht, Netherlands
Legal status: private
Address: Furkapas 8, Eindhoven, Netherlands
Legal status: private
Address: Boeretang 200, MOL, Belgium
Legal status: public
Address: Martelarenlaan 42, Hasselt, Belgium
Legal status: public
Address: Leliënhuyze 7, Den Bosch, Netherlands
Legal status: private
Address: Seinhuisstraat 3 bus 8, Genk, Belgium
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner