Project - Smartsediment

Description


Description (EN): The Scheldt delta is experiencing strong economic development, with Antwerp as a global port, for instance. The Scheldt Estuary and the Eastern Scheldt are protected as a Natura2000 area and constitute a unique nature reserve for the border region. These various estuaries cannot be seen separately and they supply a range of valuable ecosystems and biodiversity. Unfortunately, over the past few years, both have been under pressure. SmartSediment aims to restore the balance of the biodiversity, soil, and ecosystem services in the delta through smart use of the available sediment. Together with the Flemish government, for example, the province of Zeeland is investigating the effects of dredging, dumping and moving sediment at fifteen locations in the delta. The soil ecology in the Lower-Sea Scheldt and the Western Scheldt are being monitored with the aid of Sediment Profile Imaging (SPI) technology, which takes photographs of the upper 5 to 15 cm of the soil. The main focus is on the Roggenplaat, an essential part of the foreshore at the mouth of the Eastern Scheldt. 200 hectares of the sandbank are being raised to combat further erosion and ensure that migratory birds and seals can continue using this area to feed.
Description: De delta van de Schelde kent een economisch sterke ontwikkeling met onder andere Antwerpen als wereldhaven. Het Schelde-estuarium en de Oosterschelde is beschermd als Natura2000 gebied en vormt een uniek natuurgebied voor de grensregio. Deze verschillende ‘zeearmen’ kunnen niet los van elkaar gezien worden en ze leveren een waaier aan waardevolle ecosystemen en biodiversiteit. Helaas staan beide de laatste jaren sterk onder druk. ‘SmartSediment’ streeft naar het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit, de bodem en de ecosysteemdiensten in de delta door slim om te gaan met het beschikbare sediment en de waterbodem. Provincie Zeeland onderzoekt onder andere samen met de Vlaamse Overheid de effecten van baggeren, storten en verplaatsen van sediment op 15 locaties in de delta. De bodemecologie in de Beneden Zeeschelde en de Westerschelde wordt gemonitord met behulp van de Sediment Profile Imaging (SPI) techniek waarmee foto’s gemaakt worden van de bovenste 10 à 15 cm van de bodem. De grootste focus ligt op de Roggenplaat, een essentieel onderdeel van het intergetijdengebied in de monding van de Oosterschelde. De zandplaat wordt voor 200 hectare opgehoogd om verdere erosie tegen te gaan. Op die manier kunnen trekvogels én zeehonden blijvend gebruik maken van dit gebied om zich te voeden.

Thematic Information


Thematics: Climate change and biodiversity  Soil and air quality  Waterways, lakes and rivers  
Specific Objective: Protection and restoriation of biodiversity, soil protection and restoration as well as promotion of ecosystem services through joint approach towards environmental issues in the economic intensively used cross border region
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name (EN): Smartsediment
Project acronym: Smartsediment

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://smartsediment.eu

Project start date: 2016-09-01
Project end date: 2020-11-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 7.582.687,68
European Union funding: EUR 3.791.343,84

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie Zeeland
Lead Partner: Provincie Zeeland
Address: Abdij 6, 4331 BK, Netherlands
Legal status: public

Address: Noordereinde 54B, ’s-Graveland, Netherlands
Legal status: private
Address: Thonetlaan 102 bus 2, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Poelendaelesingel 18, Middelburg, Netherlands
Legal status: public
Address: Havenstraat 44, Hasselt, Belgium
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner