Project - SKiN-HUID

Description


Description (EN): Cancer is one of the most threatening diseases of this century, causing eight million deaths worldwide each year. Cancer's complexity means the disease can only be treated through innovation and translating knowledge into new medication. Under the direction of the University of Maastricht, the University of Antwerp, Basic Pharma Technologies, MosaMedix and VIB are seeking to meet the specific challenges of cancer. At Euregional PACT, a virtual research laboratory set up through the previous Interreg programme, a number of basic medical technologies have already been developed at academic level. One of those technologies is the Anx-A5-based platform for Target Drug Delivery. It involves targeted administration of medicines via electrical or hypothermic stimulation, which exerts stress on the cells. Advantages of this technique are the efficient, targeted coupling of toxic pharmaceutical quantities, but on the basis of reduced doses so that general side-effects remain limited and the patient's quality of life is maintained. The aim is to further expand this technology within SKiN-HUID into a therapy, through preclinical and clinical validation. A stimulation device with applicator will be developed that is to be used for preclinical validation of the treatment. The Annexine A5-ETA-based medicine is also being further developed to enable targeted, efficient administration by means of the device and the applicator.
Description: Kanker is één van de meeste bedreigende ziektes van deze eeuw met jaarlijks wereldwijd 8 miljoen doden. De complexiteit van kanker maakt dat deze ziekte enkel succesvol behandeld kan worden door innovatie en vertaling van kennis naar nieuwe geneesmiddelen. Onder leiding van Universiteit Maastricht streven Universiteit Antwerpen, Basic Pharma Technologies, MosaMedix en VIB ernaar een antwoord te bieden op de specifieke uitdagingen van huidkanker. Vanuit Euregional PACT, een virtueel onderzoekslaboratorium dat tot stand kwam via het vorige Interreg-programma, zijn reeds een aantal medische basistechnologieën op academisch niveau ontwikkeld. Eén van die technologieën is het Anx-A5 gebaseerde platform voor Target Drug Delivery. Het omvat een gerichte toediening van medicijnen via elektrische of hyperthermische stimulatie die stress op de cellen zet. Voordelen van deze techniek zijn het efficiënt en doelgericht inkoppelen van toxische farmaceutische hoeveelheden, maar op basis van een verminderde dosis zodat algemene bijwerkingen beperkt blijven en de levenskwaliteit van de patiënt gehandhaafd blijft. De bedoeling is om deze technologie binnen ‘SKiN-HUID’ verder uit te spinnen tot een therapie via preklinische en klinische validatie. Er zal een stimulatietoestel met applicator ontwikkeld worden dat ingezet wordt voor een preklinische validatie van de behandeling. Daarbij wordt het Annexine A5-ETA gebaseerd medicijn doorontwikkeld dat via het toestel en de applicator doelgericht en efficiënt kan toegediend worden.

Thematic Information


Thematics: Health and social services  
Specific Objective: Innovation of products/ services/ applications/ processes in the form of industrial research and experimental development through the cooperation among enterprises as well as among enterprises, R&I centers and universities
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): SKiN-HUID
Project acronym: SKiN-HUID

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.grensregio.eu/

Project start date: 2016-09-01
Project end date: 2019-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 3.032.487,26
European Union funding: EUR 1.516.243,63

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Universiteit Maastricht
Lead Partner: Universiteit Maastricht
Address: Universiteitssingel 50, Maastricht, Netherlands
Legal status: public

Address: Rijvisschestraat 120, Zwijnaarde, Belgium
Legal status: private
Address: Burgemeester Lemmensstraat 352, Geleen, Netherlands
Legal status: private
Address: Prinsstraat 13, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Oude Rijksweg Zuid 19-21, Susteren, Netherlands
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner