Project - REVIVAK (Revival vakmanschap)

Description


Description (EN): In recent years there has been a growing awareness and appreciation among consumers, creatives and entrepreneurs for refined craftsmanship and workmanship. Art and craft stands for authenticity, quality and durability. But unfortunately technical professions are not very appealing to young people and jobseekers. The inflow of young people into technical or vocational schools is inadequate and through the years valuable expertise was lost. This threatens the traditional craftsmanship, at the very moment that consumers have a renewed interest in it. ‘REVIVAK’ responds and focuses on the preservation and promotion of employment in skill occupations, especially in the construction and restoration industry. As this sector is relatively unknown for job seekers, Interreg Flanders-Netherlands wants to revitalize through 'REVIVAK’ the focus on craft and technique. Through internships, excursions, bootcamps and online courses quality personnel is provided in Flanders and the Netherlands, which can be successfully used, for example in the heritage sector.
Description: De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Maar helaas zijn technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden. De instroom van jongeren naar technische of beroepsscholen is onvoldoende en door de jaren heen ging kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de consument er een hernieuwde interesse in heeft. ‘REVIVAK’ speelt hierop in en richt zich op het behoud en stimulering van werkgelegenheid binnen vakmanschapsberoepen, specifiek in de bouw- en restauratiesector. Aangezien deze sector relatief onbekend is voor werkzoekenden wil Interreg Vlaanderen-Nederland via ‘REVIVAK’ de aandacht revitaliseren voor ambacht en techniek. Door middel van stages, excursies, bootcamps en internetcolleges wordt gezorgd voor kwalitatief personeel in Vlaanderen en Nederland, dat succesvol ingezet kan worden in bijvoorbeeld de erfgoedsector.

Thematic Information


Thematics: Education and training  Labour market and employment  
Specific Objective: Improving the match between supply and demand in the cross border labor market in order to better exploit the labor potential
Thematic Objective: (8) promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility by:
Investment Priority: (8 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility by integrating cross-border labour markets, including cross-border mobility, joint local employment initiatives, information and advisory services and joint training


Project Summary


Project name (EN): REVIVAK (Revival vakmanschap)
Project acronym: REVIVAK (Revival vakmanschap)

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://revivak.eu

Project start date: 2016-03-01
Project end date: 2019-02-28
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.621.523,88
European Union funding: EUR 810.761,94

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): St. Behoud Monumenten Brabant
Lead Partner: St. Behoud Monumenten Brabant
Address: Markt 9, Geertruidenberg, Netherlands
Legal status: public

Address: De Munt 8, Roeselare, Belgium
Legal status: public
Address: Jan de Witplein 10, Landgraaf, Netherlands
Legal status: public
Address: Kruineikenstraat 5A, Haacht (Tildonk), Belgium
Legal status: public
Address: Antwerpsesteenweg 573, Sint Amandsberg, Belgium
Legal status: private
Address: Pathoekeweg 34, Brugge, Belgium
Legal status: private
Address: Kippendonkstraat 7, Nevele, Belgium
Legal status: private
Address: Henri Farmanstraat 33 33, Gent, Belgium
Legal status: private
Address: Universiteitslaan 2 Universiteitslaan 2, Kortrijk, Belgium
Legal status: public
Address: Keizer 11, Brussel, Belgium
Legal status: public
Address: Postbus 90151 nvt, s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: public
Address: Dumortierlaan 98/51, Knokke, Belgium
Legal status: public
Address: Mgr Hopmanstraat 1, Breda, Netherlands
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner