Project - Natuurlijk Groen als Grondstof

Description


Description (EN): Green residual flows – all too often erroneously referred to as green waste – consist primarily of grass, prunings, tree trunks and leaves. Unfortunately, little or no use is made of these residues, despite the fact that these raw materials are usable as renewable energy sources, soil improvers, packaging material and cattle feed. In GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof (Grass Goods – Natural Greenery as a Raw Material), nature managers, companies and knowledge institutions in the Flanders-Netherlands border region give the residue from nature management a second life. In the management of wet areas (such as reedbeds, wet grasslands and wet heaths), in particular, thousands of tonnes of clippings of which little or no use is made are produced. Not only is it logistically difficult to remove the clippings from the areas, but dumping clippings is an expensive occupation. GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof therefore aims to create sustainable supply, collection, processing and sale chains. Here, the focus lies on a number of characteristic, natural landscapes in the border region, such as Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (river landscape), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (cross-border heathland) and the Dommel Valley/Blackbrook Valley (a cross-border, small-scale brook valley). The objective of the project is to pool as much grassy biomass as possible in the three regions to arrive at an economically interesting quantity. We are therefore improving the mowing, pre-processing and transport systems, for example. As a result, the clippings leave the countryside in a better condition and are dry and cheaper to transport. We are also improving machines that destroy grass cell structures, splitting them into fibres, proteins and cell fluids. Some examples are paper and cardboard, insulation material and peat-free potting compost made from grass fibres. We are attempting to further promote the nutrient sap as cattle fodder or soil improver. Clippings can be used to develop an extraordinary number of products, but the market is still new. Within the project, we are keen to open up the market for regional bio-based products further and better. The first six months have primarily been spent on starting up the project, so no major milestones have yet been achieved. A lot has already been done in the way of communication, though, including a project website, folders, banners and a well-attended kick-off conference. The project has therefore already generated a great deal of awareness amongst relevant parties, a number of which have indicated that they will be willing to join the project. An inventory of the qualities and quantities of various natural green flows have also been made. Moreover, we are considering requirements for new mowing, preprocessing and transport machines and a potential bio-based products have been chosen for which a business model will be formulated.
Description: Groene reststromen - al te vaak foutief groenafval genoemd - bestaan voornamelijk uit gras, snoeihout, boomstronken en bladeren. Helaas worden deze resten vaak beperkt of zelfs niet benut ondanks dat deze grondstoffen bruikbaar zijn als hernieuwbare energiebron, grondverbeteraar, verpakkingsmateriaal of veevoeder. 'GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof' geeft natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Vooral bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij dat niet of beperkt benut wordt. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te halen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. ‘GrasGoed - Natuurlijk groen als grondstof’ wil daarom duurzame ketens tot stand brengen van aanbod, inzameling, verwerking en afzet. De focus ligt hierbij op enkele karakteristieke en natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal). Het project wil in deze drie regio's zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar brengen om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Daartoe verbeteren we de onder meer maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Zo komt het maaisel beter uit de natuur en is het droog en goedkoper te vervoeren. We verbeteren ook machines die celstructuren van het gras vernietigen en scheiden in vezels, eiwitten en celsappen. Voorbeelden daarvan zijn papier en karton, isolatiemateriaal of veenvrije potgrond uit grasvezels. Het eiwitconcentraat en het nutriëntensap proberen we verder in te zetten als veevoeder of bodemverbeteraar. Met maaisel kunnen ontzettend veel producten ontwikkeld worden, maar de markt is nog nieuw. Binnen het project willen we de markt voor regionale biogebaseerde producten graag meer en beter ontsluiten. In het eerste half jaar is vooral gewerkt aan de opstart van het project, hierdoor zijn belangrijke mijlpalen nog niet bereikt. Wel is er op communicatiegebied al veel gebeurd, o.a. een projectwebsite, folders, banners en een drukbezochte startconferentie. Het project heeft hierdoor al veel bekendheid gekregen bij relevante partijen waarvan er verschillende ook aangegeven hebben zich te willen aansluiten bij het project. Voorts zijn er inventarisaties uitgevoerd naar kwaliteiten en kwantiteiten van diverse natuurgroenstromen, wordt er nagedacht over programma’s van eisen voor nieuwe maai-, voorbewerkings- en transportmachines en zijn er 8 potentiële biogebaseerde producten uitgekozen waarvoor een businessmodel opgesteld gaat worden.

Thematic Information


Thematics: Renewable energy  
Specific Objective: Innovation of products/ services/ applications/ processes to improve environmental protection and the efficient use of resources by industrial research and experimental development through the cooperation among enterprises as well as among enterprises, R&I centers and universities
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6f) promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector and with regard to soil, or to reduce air pollution


Project Summary


Project name (EN): Natuurlijk Groen als Grondstof
Project acronym: Natuurlijk Groen als Grondstof

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-09-03

Web: http://www.grasgoed.eu

Project start date: 2016-08-01
Project end date: 2019-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 5.441.045,12
European Union funding: EUR 2.720.522,56

ERDF budget: EUR 1,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Natuurpunt Beheer vzw
Lead Partner: Natuurpunt Beheer vzw
Address: Coxiestraat 11, Mechelen, Belgium
Legal status: public

Address: Postbus 80, Haaren, Netherlands
Legal status: public
Address: Noordereinde 54B, ’s-Graveland, Netherlands
Legal status: private
Address: GRAANSTRAAT 11, BALEN, Belgium
Legal status: private
Address: Middenweg 15, Hamont-Achel, Belgium
Legal status: private
Address: Kromme Molenweg 14, Eersel, Netherlands
Legal status: private
Address: Oostwijk 25, Uden, Netherlands
Legal status: private
Address: Molenstraat 2-B, Raamsdonk, Netherlands
Legal status: private
Address: Duboislaan 1b, Hoeilaart, Belgium
Legal status: public
Address: Provinciale weg Zuid 51, Almkerk, Netherlands
Legal status: private
Address: Putsesteenweg 129, Kalmthout, Belgium
Legal status: public
Address: Professor Cobbenhagenlaan 13, Tilburg, Netherlands
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner