Project - Waterstofregio 2.0

Description


Description (EN): Hydrogen is globally considered to be a major opportunity for achieving a carbon-free economy. It is highly promising, as it is a clean, emission-free fuel. Hydrogen applications within transport present many new prospects: a hydrogen vehicle is an electric vehicle, but instead of batteries, hydrogen is transformed into electricity. At a European level, however, an extra boost is needed to elevate the feasibility to a considerably higher level: technological breakthroughs are needed in order to compete with current, traditional fuel vehicles. The previous Interreg-project ‘Waterstofregio’ (Hydrogen Region) (2009-2013) showed that, in the Flanders-Southern Netherlands region, collaboration between a number of unique technology players, such as Colruyt Group and Beukers Autoschade BV were able to realise highly innovative projects, such as a 1 Megawatt power plant, a new bus concept, a filling station in Flanders for forklift trucks, a filling station in the Netherlands for buses and cars, a refuse lorry and a sloop; all of which run on hydrogen. The project also devoted attention to training modules, through collaboration between higher educational establishments in the border region. This has led to a solid position in Europe as one of the top regions in the transition from traditional fuels to hydrogen. ‘Waterstofregio 2.0, which receives a subsidy of almost 6 million euros through Interreg Flanders-Netherlands, focuses on improving and demonstrating various applications. With the consent of Waterstofregio 2.0, coordinated by WaterstofNet, the collaboration between Flanders and the Netherlands is being further reinforced: Colruyt Group and Beukers Autoschade BV are committing themselves again, together with new partners such as VDL and PitPoint. With the approval of Waterstofregio, again coordinated by WaterstofNet, this collaboration between Flanders and the Netherlands is being further reinforced as additional projects are realised by and for companies in the region. Various end-users, such as citizens, the private sector and governments, also have the opportunity to test applications and gain knowledge in a low-threshold, hands-on fashion. Projects set up in the field of hydrogen infrastructure: Developing and building two unique hydrogen filling stations, where hydrogen will be produced on the spot from green electricity: In Wilrijk, the filling station is being linked to an incinerator and, in Breda, the filling station is linked to solar energy. Expansion of the existing hydrogen filling station on the Automotive Campus in Helmond to serve even more demonstration applications Development and deployment of a mobile hydrogen filling station to facilitate demonstrations at various places in the region Zero emission applications: Demonstration of Europe's biggest fleet of 75 forklift trucks, which will use indoor hydrogen tanks Development and demonstration of the first big (forty tonne) hydrogen truck in Europe The demonstration programme for refuse lorries, started in the previous Interreg project, will be continued in this collaboration between Flanders and the Southern Netherlands To further expand the existing ecosystem comprising technology developers and end-users, we are collaborating with regional development companies and network organisations.
Description: Waterstof wordt wereldwijd beschouwd als een belangrijke mogelijkheid om tot een koolstofvrije economie te komen. Het is erg beloftevol omdat het een schone, emmissievrije brandstof is. Waterstoftoepassingen binnen transport bieden veel nieuwe perspectieven: een waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig, maar in de plaats van batterijen wordt waterstof omgezet naar elektriciteit. Op Europees niveau kan er echter nog een tandje bijgestoken worden om de haalbaarheid naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen: technologische doorbraken zijn nodig om competitief te worden met de huidige en traditionele brandstofwagen. Uit het voorgaande Interreg-project ‘Waterstofregio’ (2009-2013) bleek dat in de regio Vlaanderen - Zuid-Nederland een aantal unieke technologiespelers zoals onder andere Colruyt Group en Beukers Autoschade BV door samenwerking bijzonder sterke innovatieve projecten konden realiseren, zoals een 1 Megawatt powerplant, een nieuw bus concept, een tankstation in Vlaanderen voor heftrucks, een tankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een vuilniswagen en een sloep, allemaal op waterstof. Het project besteedde eveneens aandacht aan opleidingsmodules via een samenwerking tussen hogescholen in de grensregio. Dit leidde tot een stevige positie in Europa als één van de topregio's op vlak van de overstap van traditionele brandstoffen naar waterstof. ‘Waterstofregio 2.0’, dat via Interreg Vlaanderen-Nederland bijna 6 miljoen euro subsidie ontvangt, richt zich op het verbeteren en tonen van de verschillende toepassingen. Met de goedkeuring van ‘Waterstofregio 2.0’, gecoördineerd door WaterstofNet, wordt de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt: Colruyt Group en Beukers Autoschade BV engageren zich opnieuw, samen met nieuwe partners zoals VDL en PitPoint. Met de goedkeuring van Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio. Ook krijgen diverse eindgebruikers zoals burgers, private sector en overheden de mogelijkheid toepassingen te testen en zo op een laagdrempelige ‘hands-on’ manier kennis te kunnen opdoen. Realisaties op vlak van waterstofinfrastructuur: Ontwikkeling en bouw van twee unieke waterstofstankstations, waar ter plaatse uit groene elektriciteit waterstof geproduceerd zal worden: in Wilrijk wordt het tankstation gekoppeld aan een verbrandingsoven, in Breda wordt het tankstation gekoppeld aan de zonne-energie Uitbreiding van het bestaande waterstofstankstation op de Automotive Campus in Helmond om nog meer demonstratietoepassingen te kunnen bedienen Ontwikkeling en inzet van een mobiel waterstofstankstation om demonstraties op verschillende plaatsen in de regio te faciliteren Realisaties op vlak van zero-emissie toepassingen: Demonstratie van Europa’s grootste vloot van 75 heftrucks, waarbij gebruik gemaakt zal worden van ‘indoor’ waterstof tanken Ontwikkeling en demonstratie van de eerste grote (40 ton) vrachtwagen op waterstof in Europa Het demonstratieprogramma voor vuilniswagens, opgestart in het vorige Interreg-project, zal in dit project Vlaanderen en Zuid-Nederland verder gezet worden Om het bestaande ecosysteem, bestaande uit technologie-ontwikkelaars en eindgebruikers, verder uit te bouwen wordt samengewerkt met regionale ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties.

Thematic Information


Thematics: Climate change and biodiversity  Green technologies  
Specific Objective: Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises through the application demonstration of innovative measures and techniques
Thematic Objective: (4) supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors by:
Investment Priority: (4d) developing and implementing smart distribution systems that operate at low and medium voltage levels


Project Summary


Project name (EN): Waterstofregio 2.0
Project acronym: Waterstofregio 2.0

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://www.waterstofnet.eu/nl/waterstofregio-2-0

Project start date: 2016-04-01
Project end date: 2020-09-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 14.662.867,01
European Union funding: EUR 5.914.967,94

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): WaterstofNet
Lead Partner: WaterstofNet
Address: Slachthuisstraat 112/1, Turnhout, Belgium
Legal status: public

Address: Boomsesteenweg 1000, Wilrijk, Belgium
Legal status: public
Address: Hoevenweg 1, Eindhoven, Netherlands
Legal status: private
Address: Edingensesteenweg 196, HALLE, Belgium
Legal status: private
Address: Edingensesteenweg 196, Halle, Belgium
Legal status: private
Address: Lange Lozanestraat 223, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Automotive Campus 50, Helmond, Netherlands
Legal status: private
Address: Koning Leopold III-laan 66, Sint-Andries, Belgium
Legal status: public
Address: Heijerstraat 7, Westerhoven, Netherlands
Legal status: private
Address: Gelderlandhaven 4, Nieuwegein, Netherlands
Legal status: private
Address: Edingensesteenweg 196, Halle, Belgium
Legal status: private
Address: Automotive Campus 30, Helmond, Netherlands
Legal status: private
Address: Campus Blairon 714, Turnhout, Belgium
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner