Project - Preparation Activities of the Szigetköz-Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives

Description


Description (EN): The Szigetköz-Žitný ostrov region surrounded by the Little Danube on the Slovak side and the Hungarian Moson Danube, containing the largest inland delta in Europe is bound for an intense nature conservation co-operation and for co-ordinated preservation efforts, although the inter-institutional co-operations between nature conservation organisations have only been intensified lately. In order to enhance the joint initiatives to a higher level of co-ordination and to institutionalise the cross-border nature conservation co-operation, the Partners of the previous NAT-NET DUNA/DUNAJ project have decided to realise preparatory activities aiming at the creation of a joint Nature Park in the Szigetköz-Žitný ostrov region, which will be responsible for the co-ordination of nature preservation, environmental education and ecotourism initiatives along the HU-SK border. The project activities include: • elaboration of the Environmental Study and the Management Plan of the Nature Park based on several workshops aiming at the involvement of all local stakeholders; • creation of 3 mobile interactive exhibitions and a mobile lab that will be exhibited in 6 environmental education centres and 30 schools on both sides of the border; • enhancement of eco-mobility, by developing the already existing eco-mobile fleets of the partners, and the organisation of field programs using these extended fleets; • organisation of joint environmental education initiatives involving students from Szigetköz and Žitný ostrov, including the organisation of workshops for disabled persons from both sides of the border; • development of a Geocaching Greenway by placing 20 new geocaching spots and creating a geocaching app including 15 geocaching routes on foot, by bike and by canoe. In order to contribute to an increased level of cross-border co-operation in the region, the Partners are planning to organise 175 cross-border events actively involving almost 2 500 people from Hungary and Slovakia.
Description: A projekt címe: A Szigetköz-Žitný ostrov Natúrpark előkészítése és további összehangolt természetvédelmi kezdeményezések megvalósítása. A Szigetköz és Žitný ostrov (Szigetköz-Csallóköz) térségeinek hasonló okokra (a Duna tájformáló szerepére) vezethető vissza a kialakulása, illetve védett területeinek közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a természetvédelmi tevékenységek összehangolását, azonban a természetvédelemért felelős szervezetek határon átnyúló kapcsolata csupán az utóbbi évek során erősödött meg. Az együttműködés fokozása és a határon átnyúló természetvédelmi kapcsolatok intézményesítése céljából a korábbi NAT-NET DUNA/DUNAJ projekt partnerei a Szigetköz és Žitný ostrov térségben kialakítandó közös natúrpark előkészítéséről döntöttek. A határon átnyúló natúrpark célja, hogy koordinálja a természetvédelemre, a környezeti nevelésre és az ökoturizmusra irányuló kezdeményezéseket a magyar-szlovák határ mentén. A projekt tevékenységei magukban foglalják: • a közös natúrpark Megalapozó Tanulmányának és Kezelési Tervének elkészítését a helyi érintettek aktív bevonására irányuló számos műhelytalálkozó eredményei alapján; • 3 mobil interaktív kiállítás és egy mobil laboratórium kialakítását, ezek bemutatását a térség 6 környezeti nevelési központjában és 30 iskolában a határ mindkét oldalán; • az öko-mobilitás elősegítését a partnerek meglévő öko-mobil flottáinak továbbfejlesztése, és az ezekre épülő terepi programok szervezése által; • a környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések megvalósítását szigetközi és csallóközi diákok részvételével, illetve speciális műhelytalálkozók szervezését hátrányos helyzetűek bevonása céljából; • a geocaching útvonal továbbfejlesztését 20 új geocaching pont kialakításával, és egy 15 geocaching túrát tartalmazó applikáció létrehozásával. A határon átnyúló együttműködés szintjének növelése céljából a partnerek 175 határon átnyúló rendezvényt valósítanak meg csaknem 2 500 magyar és szlovák részvevő közreműködésével.
Description: Názov projektu: Príprava naturparku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných iniciatív ochrany prírody. Napriek tomu, že vznik susedných regiónov Szigetköz a Žitný ostrov zapríčinili rovnaké faktory (vplyv Dunaja vo formovaní krajiny), ako aj blízkosť chránených území vyvolajú potrebu harmonizovania činností, zameraných na ochranu prírody, spolupráca inštitúcií, zodpovedných za ochranu prírody sa posilnila len v posledných rokoch. V záujme posilnenia spolupráce a inštitucionalizácie cezhraničných kontaktov ochrany prírody v predchádzajúcom projekte NAT-NET DUNA/DUNAJ partneri sa rozhodli o príprave naturparku, plánovaného v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova. Cieľom cezhraničného naturparku je koordinácia iniciatív, zameraných na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a ekoturistiku pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice. Aktivity projektu: - spracovanie prípravnej analýzy a programu starostlivosti spoločného naturpaku na základe výsledkov veľkého počtu workshopov za aktívnej účasti miestnych aktérov, - vytvorenie 3 mobilných interaktívnych výstav a 1 mobilného laboratória, ich prezentáciu v 6 strediskách environmentálnej výchovy a 30 školách regiónu na obidvoch stranách hranice, - napomáhanie ekomobility zdokonalením existujúcich ekomobilných flotil partnerov a ich využitím v terénnych programoch, - realizácia iniciatív environmentálnej výchovy za účasti žiakov zo Žitného ostrova a Szigetközu, resp. organizovaním špeciálnych workshopov za účasti postihnutých ľudí, - ďalší rozvoj zelenej geocachingovej siete vytvorením ďalších 20 bodov a aplikácie s 15 geocachingovými túrami. V záujme zvýšenia úrovne cezhraničnej spolupráce partneri realizujú 175 cezhraničné podujatia s takmer 2500 slovenskými a maďarskými účastníkmi.
Expected Results (EN): Nr. of cross-border products and services developed: • development of the eco-mobile fleet by procuring 6 canoes and a trailer (LB); • development of the eco-mobile fleet by procuring 8 bikes and 2 e-bikes; creating a mobile interactive exhibition (RRA Šamorín); • development of the eco-mobile fleet by procuring a solar boat; creating a mobile interactive exhibition and a mobile waterside classroom (Aqua-Kid-Lab); enhancing the Geocaching Greenway by placing 20 new geocaching spots and developing a geocaching app (PKE); • creating a mobile interactive exhibition (MVÖ). Nr. of documents published: • studies evaluating stakeholder attitudes towards the Nature Park in SK (ŠOP SR) and in HU (LB); • Environmental Study (ŠOP SR) and Management Plan (LB) of the Nature Park; • brochure on habitat restoration best practices (ŠOP SR). Nr. of cross-border events and people participating: • Project closing event with a press conference, 8 workshops for mayors and NGOs aiming at the preparation of the Nature Park, 12 environmental education workshops for HU and SK students, involving 520 people (LB); • org. of 25 environmental education workshops for HU and SK students (in Act 4, 6 and 8) involving 498 students (RRA Šamorín); • org. of an openning press conf., 15 workshops for local stakeholders aiming at the preparation of the Nature Park and 4 field programs for HU and SK students, involving 240 people (ŠOP SR); • org. of 20 guided tours by solar boat, 72 special environmental education workshops for disabled persons, 4 trainings for HU and SK students of regional teachers' training colleges, involving 628 people (incl. 24 disabled persons, PKE); • org. of 12 environmental education workshops for HU & SK students, involving 600 students (MVÖ). Developed surface affected by investment and developed natural surface: • construction of a 32 m2 storage for the eco-mobile fleet in Lipót (LB); • restoration of habitats on 11.85 ha for environmental education purposes (ŠOP SR).

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Improving the level of cross border inter-institutional cooperation and broadening cross border cooperation between citizens
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Preparation Activities of the Szigetköz-Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives
Project acronym: Nat-Net Duna/Dunaj 2

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2017-11-07

Web: http://www.skhu.eu/

Project start date: 2017-07-01
Project end date: 2019-06-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 464.458,41
European Union funding: EUR 394.789,64
Cost of infrastructure: EUR 7.850,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Fertő-Hanság National Park Directorate
Lead Partner: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Address: Rév-Kócsagvár, Sarród, Hungary
Website: www.ferto-hansag.hu
Legal status: public

Address: Fő utca 11., Mosonmagyaróvár, Hungary
Legal status: public
Website: www.mosonmagyarovar.hu
Address: Tajovského 28/B, Banská Bystrica, Slovakia
Legal status: public
Website: www.sopsr.sk
Address: Losonczy u. 64., Miskolc, Hungary
Legal status: private
Website: http://www.pisztrangkor.hu/
Address: Hlavná 37, Šamorín, Slovakia
Legal status: private
Website: http://www.rrasamorin.sk/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner