Project - Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration

Description


Description (EN): The Tokaj wine region may be considered an area unique and homogenous from the point of view of its landscape and cultural geography, characterized to a large extent by the special mining assets close to the national border, as well as vini- and viticulture and a wide variety of tourist attractions. The fundamental idea behind the creation of a joint GIS framework by Pavel Josef Safárik University Košice, Slovakia and Eszterházy Károly Univerity Eger, Hungary was to support the harmonized presentation and organic development of the wine region based on the integration of basic territorial data and the joint handling of GIS by the two European member states. Databases with different structures and nomenclature hamper the processing of the GIS data of the wine region, its integration and the preparation of mutually advantageous regional development concepts as well as the transparency of developmental efforts. The aim of the project is to pool the professional experience of the two institutions and to facilitate joint learning processes based on specific modular frameworks in keeping with the character of the wine region. The proposed system is capable of integrating and unifying the GIS data bases present on both sides of the border and supporting functional regional planning and development, marketing, sustainable landscape planning and management and last but not least it deepens the remote sensing skills and knowledge present at the two institutions. The thematic content of the trilingual GIS framework published on the website can be used as a validated source of information for wine producers, local goverment and administration, local people as well as the participants (both on the demand and supply side) of tourism. Furthermore it provides an easily accessible dissemination platform on which to publish the research results of the area.
Description: A Tokaji borvidék táj,- és kultúrföldrajzi szempontból homogén és unikális adottságú térségnek tekinthető, amely alapvető mértékben determinálja a határmenti régió különleges termékeket előállító bányászatát, szőlő és borkultúráját, valamint a gazdagon rendelkezésre álló turisztikai attrakciót. A kassai Pavel Josef Safárik Egyetem és az egri Eszterházy Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló térinformatikai keretrendszer tervezésének alapvető gondolata az egységes borvidék megjelenésének és szerves fejlődésének támogatása volt, amelynek feltétele a két európai tagállam területi alapadatainak integrációja és együttes térinformatikai kezelése. Az eltérő struktúrájú és nevezéktanú adatbázisok megnehezítik a borvidék térinformatikai feldolgozását, a tudományos adatok integrációját, a közös érdekeken alapuló régiófejlesztési koncepciók elkészítését, és a kapcsolódó fejlesztési feladatok transzparensé tételét. A projekt célja a két intézmény szakmai tapasztalatainak megosztása és a közös tanulás gyakorlati lehetőségének megteremtése egy borvidéki moduláris térinformatikai keretrendszer működtetésének segítségével. A tervezett rendszer képes integrálni és megjeleníteni a szlovák és a magyar oldalon rendelkezésre álló, egységesített térinformatikai adatbázisokat, támogatja a funkcionális területi tervezés, fejlesztés, marketing, valamint a fenntartható tájtervezés és gazdálkodás feladatainak megvalósulását, nem utolsó sorban lehetőséget teremt a két intézmény távérzékelési kompetenciáinak, és tudásának elmélyítésében is. A weben publikált háromnyelvű térinformatikai keretrendszer tematikus tartalma validált információforrásként használható fel a borvidéki vállalkozások, önkormányzatok és érdekeltjei, a helyi közigazgatás, a lakosság, valamint a turizmus keresleti, kínálati szereplői számára. Továbbá könnyen elérhető disszeminációs felületet nyújt a területi kutatási eredmények publikálásában is.
Description: Vinohradnícku oblasť Tokaj z krajinného a kultúrno-geografického hľadiska môže byť považovaná za oblasť s jedinečným a homogénnym potenciálom, vyznačujúca sa do značnej miery ťažobnými aktivitami v blízkosti štátnych hraníc, ako aj vinárstvom a vinohradníctvom a širokou škálou turistických atrakcií. Základnou myšlienkou vytvorenia spoločnej geoinformatickej databázy zo strany Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Eszterházy Károly Univerzity Eger bolo podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti založenej na integrácii základných územných dát a vytvorenie spoločnej GIS databázy dvoch členských štátov Európskej Únie. Databázy s rôznymi štruktúrami a názvoslovím komplikovali spracovanie GIS dát vo vinárskom regióne, jeho integráciu a prípravu vzájomne výhodných konceptov regionálneho rozvoja, ako aj transparentnosť vývojových snáh. Cieľom projektu je zhromaždiť odborné skúsenosti a poznatky oboch inštitúcií a uľahčenie spoločných vzdelávacích procesov pomocou prevádzky modulárneho geoinformatického systému vinohradníckej oblasti. Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu Zeme a súčasného stavu znalostí oboch inštitúcií. Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť použitý ako overený zdroj informácií pre výrobcov vína, štátnu správu a miestnu samosprávu, verejnosť, miestnych obyvateľov, ako aj pre účastníkov cestovného ruchu na strane dopytu ako aj ponuky. Okrem toho poskytuje ľahko dostupnú platformu na zverejnenie výsledkov výskumu v danom regióne.
Expected Results (EN): The results of the cooperation between the two universities are interpretable in R&D and service level. As a result of the R&D activities the common GIS system which contains up-to-date spatial data about 34 settlements of the wine region will be created. The common methods which will be used to standardize the databases is the second R&D output of the project. Building the database is linked to the development of the common method for GIS database development. As service improvement the server-side creation of the web based GIS system (available in Slovakian, Hungarian and English language) and mobile application will be carried out. To help the effective use of the web-based GIS framework a user manual and tutorial videos will be developed in three languages.

Thematic Information


Thematics: Regional planning and development  Scientific cooperation  
Specific Objective: Improving the level of cross border inter-institutional cooperation and broadening cross border cooperation between citizens
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration
Project acronym: TOKAJGIS

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-04-05

Web: http://www.skhu.eu/

Project start date: 2017-09-30
Project end date: 2019-04-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 427.447,40
European Union funding: EUR 363.330,29

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Eszterházy Károly Egyetem
Lead Partner: Eszterházy Károly Egyetem
Address: Eszterházy tér 1., Eger, Hungary
Website: www.uni-eszterhazy.hu
Legal status: public

Address: Šrobárova 2, Košice, Slovakia
Legal status: public
Website: www.upjs.sk

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner