Project - Silver economy

Description


Description (EN): The project will provide to the target group of consumers, employees and employers disregarding their age a relatively broad view on the issue of the silver economy, change in comprehension of the ageing process from threat to opportunity, it will highlight the meaning of supporting the healthy and active ageing of population with the goal of achieving high rates of employment and a decrease of poverty, to ensure that the SK HU board line could be a good place for a number of generations. An effort of knowledge and regional experiences exchange with solving the effects of population ageing documents a high number of bilingual joint sustainable educational events, conferences, workshops, round-tables in 6 counties of the program region, exhibitions and fair. Thanks to the achievements of these activities the cross-border cooperation between the residents will be strengthened as well as the interest in cross-border activities. By the realization of the project we will strengthen the cross-border cooperation of public and private institutions, cooperation between the government and the corporate sector, industrial sector, trade associations, chambers of commerce, and with the organizations representing the elderly people as well, with the objective to support the development of silver products and services.
Description: A projekt a célcsoportnak: akár mint lehetséges ügyfélnek, akár, mint munkaadónak vagy munkavállalónak, korra tekintet nélkül széles rálátást ad az ezüst gazdasággal kapcsolatos változó fogalomkörre, olyan értelmezésben, ami az idősödési folyamatot annak veszélyei helyett sokkal inkább annak lehetőségei felől közelíti meg. Kiemelten fontos a népesség egészséges és aktív öregedésének támogatása a magas szintű foglalkoztatottság elérése és a szegénység felszámolása érdekében, hogy az SK-HU határrégió számos generáció gyümölcsöző együttélésének helye lehessen. A projekt során tudásátadó rendezvényeken, valamint regionális tapasztalatcseréken keresztül törekszünk az elöregedés hatásait tompítani. Számos kétnyelvű, közös, fenntartható oktatási rendezvényre, konferenciára, workshopra, kerekasztal találkozóra kerül sor a régió 6 megyéjében. Emellett kiállítást és vásárt rendeznek. Mindezen tevékenységeknek köszönhetően a lakosság közötti határon átnyúló együttműködés erősödik, illetve a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés növekszik. A projekt megvalósításával erősíteni fogjuk az állami- és a magánintézmények, az állami és magánszféra, az ipari és kereskedelmi társulások, kereskedelmi kamarák, valamint az idős embereket képviselő intézmények közötti határon átnyúló együttműködést azért, hogy hozzájáruljunk a szürke gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztéséért.
Description: Projekt poskytne cieľovej skupine spotrebiteľov, zamestnancom alebo zamestnávateľom bez ohľadu na vek relatívne široký pohľad na problematiku striebornej ekonomiky, zmenu v chápaní procesu starnutia od hrozby smerom k príležitosti, vyzdvihne význam podpory zdravého a aktívneho starnutia populácie pri cieľoch dosahovania vysokej zamestnanosti a znižovania chudoby, aby SK HU prihraničie bolo dobrým miestom pre celý rad generácií. Snahu o výmenu poznatkov a regionálnych skúseností s riešením dôsledkov starnutia populácie dokumentuje vysoký počet dvojjazyčných spoločných udržateľných vzdelávacích akcií, konferencii, workshopov, okrúhlych stolov, tréningov v 6 krajoch programového regiónu, výstavy a veľtrku. Vďaka výsledkom aktivít bude zosilnená cezhraničná spolupráca medzi obyvateľmi, posilnenie záujmu smerujúcim k cezhraničným aktivitám.Realizáciou projektu posilníme cezhraničnú spoluprácu verejných a súkromných inštitúcií, spoluprácu medzi štátom a podnikateľským sektorom, priemyselným sektorom, obchodnými združeniami, obchodnými komorami, ako aj organizáciami zastupujúcimi starších ľudí, s cieľom podporiť vývoj strieborných produktov a služieb.
Expected Results (EN): The progress of population ageing is incontrovertible. The newest population prognosis EUROPOP 2010 unveils, that the ageing process will continue till the year of 2060 in all the countries of EU, however the dynamics of this process vary among the countries. The biggest increase of this share should the EU (in average) notice between 2020 and 2030. Elderly people can stimulate economy by demanding new products and services, that could help them lead a better and more active life or by deciding to start running a business at a higher age. By realization of project activities (round-tables, trenings, workshops, conferences, exhibitions and fair, festival) we eliminate the main barriers of the silver economy, raise the awareness about opportunities and needs of users, share experiences. At the same time in the activities of the projects will be involved companies with a strong influence in the region, professional associations on both sides of the border, self-governments and all organizations, that are interested in the development of a specific region.

Thematic Information


Thematics: Demographic change and immigration  Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Improving the level of cross border inter-institutional cooperation and broadening cross border cooperation between citizens
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Silver economy
Project acronym: Silver economy

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-04-05

Web: www.skhu-silver.eu

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2019-04-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 334.236,80
European Union funding: EUR 284.101,26
Cost of infrastructure: EUR 0,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Rába - Duna - Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Lead Partner: Rába - Duna - Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Address: Fö tér 4., Tatabánya, Hungary
Website: www.rdvegtc.eu
Legal status: public

Address: Czuczor Gergely utca 30., Győr, Hungary
Legal status: private
Website: www.kva.hu
Address: Kysucká 14, Senec, Slovakia
Legal status: private
Website: www.rrasenec-pezinok.sk
Address: Nádvorie Európy 53, Komárno, Slovakia
Legal status: private
Website: www.rrakn.sk

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner