Project - Development of tourism infrastructure in Ohrady and Erdőkürt

Description


Description (EN): Project „Development of tourism infrastructure in Ohrady and Erdőkürt“ is outcome of the several years cooperation of partners Ohrady and Erdőkürt, which have signed an agreement on partnership and cooperation in 2015. The main objective of the project is to contribute to economic competitiveness of rural regions of municipalities Ohrady and Erdőkürt by increasing the attractiveness of both villages and supporting the cross-border tourism development. We will contribute to the increased interest of the tourists in visiting these regions, which will directly affect the economy of both regions, through creation of suitable conditions, such as building and reconstruction of elements of tourist interest in public spaces, improvement of the general appearance of the villages, through identification of the potential for tourism development and initiation of cooperation between the actors in tourism in region and complex aimed propagation of villages as tourism destinations with concrete offers of tourism services. Investment activities, which are in accordance with ecology requirements, will be accordingly complemented by soft activities, such as mapping of tourism potential in both regions and preparation of concrete packages with tourism services taking into consideration the existing natural and cultural heritage and related marketing activities. Beside the main activities, we aim to increase awareness of natural and cultural heritage in the cross-border region, which will be reflected in the future preservation of natural and cultural heritage for next generations.
Description: „A turisztikai infrastruktúra fejlesztése Ohradyban és Erdőkürön” c. projekt az Ohrady és Erdőkürt közötti több éves együttműködés eredménye, amely 2015-ben egy Együttműködési megállapodás aláírásával került megerősítésre. A projekt fő célja hozzájárulni az Ohrady és Erdőkürt régió vidéki területein a gazdasági versenyképesség növeléséhez az attraktivitás növelésével mindkét településen és a határon átnyúló turizmus támogatásával. A megfelelő körülmények megteremtésével, amelyek közé tartozik a turisztikai látványosságok kiépítése vagy rekonstrukciója a nyilvános helyeken, a települési összkép javítása, de a turisztikai lehetőségek felismerése és az egyes turisztikai szereplők együttműködésének elősegítése a régióban, és a településeken, mint a turisztikai desztinációk összetett, célzott reklámozása, konkrét szolgáltatási csomagokkal ezzel is növelve a turisták érdeklődését a régió meglátogatása iránt, ami a települések gazdaságára közvetlenül hat majd. A befektetési tevékenységek, amelyek a környezeti elvárásokkal összhangban vannak, megfelelen kiegészítik a szoft tevékenységeket, pl.: turisztikai lehetőségek feltérképezése mindkét területen és a konkrét turisztikai szolgáltatási csomagok előkészítése figyelembe véve meglévő természeti és kulturális örökségeket és a kapcsolódó marketing tevékenységeket. Amellett, hogy a fő célunk felhívni az emberek figyelmét a határon átnyúló természeti és kulturális örökségekre, ami előre vetíti elkövetkező időkre a természeti és kulturális örökségek megőrzését a jövő generációk számára.
Description: Projekt „Development of tourism infrastructure in Ohrady and Erdőkürt“ je výsledkom viacročnej spolupráce a partnerstva obcí Ohrady a Erdőkürt, ktoré bolo v roku 2015 potvrdené podpísaním spoločnej „Dohody o partnerstve a spolupráci“. Hlavným cieľom projektu je prispieť k ekonomickej konkurencieschopnosti vidieckych oblastí regiónu obcí Ohrady a Erdőkürt prostredníctvom zvýšenia atraktivity oboch obcí a podpory rozvoja cezhraničného cestovného ruchu. Prostredníctvom vytvárania vhodných podmienok, medzi ktoré patrí budovanie alebo rekonštrukcia turisticky zaujímavých prvkov na verejných priestranstvách, zlepšenie celkového vzhľadu obcí, ale aj identifikácia potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu a iniciácia spolupráce medzi jednotlivými aktérmi cestovného ruchu v regióne a komplexná cielená propagácia obcí ako turistických destinácií s konkrétnymi ponukami služieb CR prispejeme k zvýšeniu záujmu turistov o návštevu týchto oblastí, čo bude mať priami dopad na hospodárstvo oboch obcí. Investičné aktivity, ktoré sú v súlade s ekologickými požiadavkami vhodne dopĺňajú „soft“ aktivity, t.j. mapovanie potenciálu cestovného ruchu v oboch oblastiach a príprava konkrétnych balíčkov služieb CR pri zohľadnení existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva a súvisiace marketingové aktivity. Popri hlavných aktivitách si kladieme za cieľ zvýšiť povedomie ľudí o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného regiónu, čo sa prejaví v budúcich obdobiach na zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.
Expected Results (EN): Creation of conditions for tourism development is only one of many project activities. The workshops will be focused on preparation of tourism packages and discussions about experiences in this field. We will summarize the opportunities in both regions for tourists and we will make them available on joint website and in form of printed tourist materials. Local inhabitants, various organizations, institutions, associations and groups mentioned in the previous capitol will participate in creation of the complex offer. We believe, that if we involve as many parties as possible into the development process who will be given space for comments and suggestions, we will be able to create offers, that will eventually be advantageous for everyone. Increasing of the tourists – 1000 people in Ohrady and 600 people in Erdőkürt per year. Developed surface – Ohrady 4445,5 m2, Erdőkürt 7738 m2. Number of women participated in project activities - Ohrady 500, Erdőkürt 300. Number of sustained working places - Ohrady 1, Erdőkürt 1. Number of newly implemented infrastructure - Ohrady 4, Erdőkürt 1. Number of developed services - Ohrady 1, Erdőkürt 1. Number of professional events - Ohrady 3, Erdőkürt 1. Number of institution involved in professional events - Ohrady 15, Erdőkürt 10

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Rural and peripheral development  Tourism  
Specific Objective: To increase the attractiveness of the border area
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Development of tourism infrastructure in Ohrady and Erdőkürt
Project acronym: CROSS-BORDER RURAL TOURISM

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-04-05

Web: https://www.obecohrady.sk/category/projekty/

Project start date: 2017-12-01
Project end date: 2019-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.100.539,63
European Union funding: EUR 935.458,68

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Ohrady
Lead Partner: Obec Ohrady
Address: Nový rad 267/8, Ohrady, Slovakia
Website: www.obecohrady.sk
Legal status: public

Address: Kossuth út 51., Erdőkürt, Hungary
Legal status: public
Website: www.erdokurt.hu

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner