Project - Power to Flex

Description


Description (EN): In the north-west of Germany and the north of the Netherlands, renewable energies have been increasingly used in recent years. The disadvantage of the sun and the wind as a source of energy is that the supply fluctuates and does not correspond to the energy supply. The interim storage of this electrical energy (power) in another energy carrier such as hydrogen gas, methane, methanol or battery (X) would be a solution to this problem. The aim of the project 'Power to Flex' is to support regional companies in the development and implementation of innovative pilot projects in the field of energy storage, which contribute to the flexibilisation of a sustainable energy economy. To this end, the participating SMEs and knowledge institutions from the border region are jointly building three pilot plants of varying scope, which intelligently balance the electricity grid: - a micro-P2X test facility for individual households and small businesses; - an intermediate energy storage point at the micro- / meso level; - a P2X test facility on the meso level for a sewage and biogas plant. Solutions close to the source - solar systems in the household, the wind power plant in the village - are to be preferred for various reasons. This scale fits well into small and medium-sized businesses. The partners of the P2X project are mainly SMEs from the region. You'll see the possibilities of processing the P2X technology for smaller applications at micro and meso level. Participation in the project gives them the opportunity to take the first steps to realize and present their solutions in close cooperation with knowledge institutes. The insights and experiences within the project will in the future contribute to the creation of new sales opportunities and jobs for these companies.
Description: In Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland is de afgelopen jaren volop ingezet op duurzame energie. Het nadeel van zon en wind als energiebron is dat het aanbod ervan fluctueert en niet gelijk loopt met de energievraag. Het bufferen van deze elektriciteit (Power) in een andere energiedrager, zoals water-stofgas, methaan, methanol, warmte of batterij (X) is een oplossing voor dit probleem. Het doel van het "Power-to-fleX" project is regionale bedrijven te faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van innovatieve pilots met energieopslag die bijdragen aan de flexibilisering van een duurzame energie voorziening. De deelnemende MKB- bedrijven en kennisinstellingen uit de grensregio bouwen daartoe drie demonstrators van verschillende ordegrootte, die het elektriciteitsnet slim balanceren: - een micro P2X demo voor huishoudens en kleine bedrijven; - een energie-bufferend waterstoftankstation op micro/meso schaal; - P2X demo op meso-schaal bij een waterzuiveringsinstallatie en biogasinstallatie. Oplossingen dicht bij de bron –de PV installaties in huis, de windmolen in het dorp- hebben om meerdere redenen de voorkeur. Deze schaalgrootte past heel goed bij kleine en middelgrote bedrijven. De partners in Power to Flex zijn overwegend MKB ondernemingen uit de regio. Zij zien mogelijkheden om de P2X-technologie geschikt te maken voor kleinschalige toepassingen op micro- en mesoniveau. Deelname in het project biedt hen de mogelijk om in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen de eerste stappen te zetten om hun oplossingen te realiseren en te demonstreren. De kennis en ervaring die de partners opdoen zal in de toekomst bijdragen aan nieuwe omzet en werkgelegenheid van deze bedrijven.

Thematic Information


Thematics: New products and services  Renewable energy  
Specific Objective: Increase in product and process innovations in the field of CO2 reduction and sustainable energy
Thematic Objective: (4) supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors by:
Investment Priority: (4f) promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies


Project Summary


Project name (EN): Power to Flex
Project name: Power to Flex
Project name (Other language): Power to Flex
Project acronym: Power to Flex

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/#

Project start date: 2016-04-01
Project end date: 2020-04-01
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 3.298.436,94
European Union funding: EUR 1.616.233,87

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie Groningen
Lead Partner: Provincie Groningen
Address: Martinikerkhof 12, Groningen, Netherlands
Legal status: public

Address: Kievitsweg 13, Grijpskerk, Netherlands
Legal status: private
Address: St. Jansstraat 4, Groningen, Netherlands
Legal status: public
Address: Marie-Curie-Straße 1, Oldenburg, Germany
Legal status: public
Address: Auf dem Sattel 6, Werlte, Germany
Legal status: private
Address: Donnerschweer StraBe 89/91, Oldenburg, Germany
Legal status: private
Address: Westerbrink 1, Assen, Netherlands
Legal status: public
Address: Zernikeplein 11 D1.22, Groningen, Netherlands
Legal status: public
Address: Martin-Faber-Straße 11, Emden, Germany
Legal status: private
Address: Holsteinlaan 15, Haren, Netherlands
Legal status: private
Address: Carl-von-Ossietzky-Str. 15, Oldenburg, Germany
Legal status: private
Address: Kompaniestraße 1, Werlte, Germany
Legal status: private
Address: Rozenburglaan 13, Groningen, Netherlands
Legal status: private
Address: Zernikepark 6D, Groningen, Netherlands
Legal status: private
Address: Constantiaplats 4, Emden, Germany
Legal status: public
Address: Transportweg, Hoogezand, Netherlands
Legal status: private
Address: Hermann-Kemper-Straße 23, Lathen, Germany
Legal status: private
Address: Am Alten Flugplatz 16, Lingen, Germany
Legal status: private
Address: Portugallaan 5, Assen, Netherlands
Legal status: private
Address: Transportweg, Hoogezand, Netherlands
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner