Project - Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen

Description


Description (EN): A collective of 11 Dutch and German museums, culture historical organisations and institutes wish to create a new multi-perspective bilateral platform within which the Dutch-German history from 1914 until the present day will be redefined and presented. The project consists of four subsections: 1. In the Shared History Research Lab renowned historians, museum experts and educators from both countries will investigate our (often hidden) mutual history and the presentation thereof. The themes war, freedom, democracy, human rights, and the post-war legacy of European cooperation will be most important. This approach is unique in Europe and should lead to a border-crossing historical narrative for current and future generations. Through an interactive digital communication platform, an educational seminar, conferences, and multiple discussion sessions, the information collected by the Shared History Research Lab will be shared. 2. In Shared History on Tour the Preussen Museum will develop a traveling exhibition based on the new historic narrative. This traveling exhibition will be presented to the public at at least four German and three Dutch locations. 3. The results of the Lab will be presented in a sustainable fashion in Shared History Presented. In this section the storyline that has been developed in the Lab will been incorporated into the permanent exhibition of the National Liberation Museum in Groesbeek as well as in parts of the new permanent exhibition in the Preussen Museum in Wesel (in the future LVR-Niederrheinmuseum Wesel). 4. The overall project planning and coordination as well as the financial managing and the project PR will fall within the section Shared History Planned and Organised.
Description: Een collectief van 11 Nederlandse en Duitse musea, cultuurhistorische organisaties en instituten willen een geheel nieuw multiperspectief, bilateraal platform creëren waarin de gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis vanaf 1914 tot het heden opnieuw wordt gedefinieerd en gepresenteerd. Het project bestaat uit vier onderdelen: 1. In het Shared History Research Lab zullen gerenommeerde historici, museumdeskundigen en educatoren uit beide landen op zoek gaan naar onze (vaak verborgen) gezamenlijke geschiedenis en de presentatie ervan. Met name de onderwerpen oorlog, vrijheid, democratie en mensenrechten en het naoorlogse legaat van de Europese samenwerking staan centraal. Deze aanpak is binnen Europa uniek en moet leiden tot een grensoverschrijdend geschiedenis-narratief voor de huidige en toekomstige generaties. Via een interactieve digitale communicatieplatform, een educatieve seminar, symposia en diverse werk- en klankbordgroepen zal de informatie van en over het Shared History Lab gedeeld en verspreid worden. 2. In Shared History on Tour zal het Preussen Museum op basis van het nieuwe historische narratief een modulaire reizende expositie gaan ontwikkelen. Deze reizende tentoonstelling zal op minstens vier Duitse locaties en drie Nederlandse locaties aan het publiek worden gepresenteerd. 3. De resultaten van het Lab zullen in Shared History Presented op duurzame wijze gepresenteerd worden. In dit onderdeel zal de verhaallijn die in het Lab ontwikkeld is geïncorporeerd worden in de permanente expositie van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek evenals ten delen in de nieuwe permanente expositie in het Preussen Museum in Wesel (toekomstig LVR-Niederrheinmuseum Wesel). 4. De algehele projectplanning en -coördinatie evenals de financiële aansturing en project PR worden verzorgd in het projectonderdeel Shared History Planned en Organised.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  
Specific Objective: Reducing the barrier effect of the border for citizens and institutions
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen
Project name: Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen
Project name (Other language): Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen
Project acronym: Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2017-06-01
Project end date: 2020-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.698.600,25
European Union funding: EUR 849.300,12

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Lead Partner: Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Address: Wylerbaan 4, Groesbeek, Netherlands
Legal status: private

Address: Herengracht 380, Amsterdam, Netherlands
Legal status: public
Address: Erasmusplein 1, Nijmegen, Netherlands
Legal status: public
Address: An der Zitadelle 4, Wesel, Germany
Legal status: public
Address: Markt 14, Aalten, Netherlands
Legal status: private
Address: Werner-Hilpert-Straße 2, Kassel, Germany
Legal status: private
Address: Flughafen-Ring 6, Weeze, Germany
Legal status: private
Address: Mariënburg 26, Nijmegen, Netherlands
Legal status: private
Address: Universitätsstr. 1, Düsseldorf, Germany
Legal status: public
Address: Endenicher Str. 133, Bonn, Germany
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner