Project - Laser-Fertigung in KMU

Description


Description (EN): Laser technology has conquered more and more production areas and although investment costs are going down and laser systems are becoming more powerful, profitability is not automatically guaranteed as it requires the highest possible utilization of a laser beam’s potential during the processing phase. Correspondingly optimized production processes and facilities do exist, however, only for standard processing and industrial key accounts. Within the framework of the project ‘Laser Fertigungstechnik’ (laser production technology) it has been proven that a lot of potential is being left untapped in these kinds of production processes especially with regard to systems SME are able to use and which have not been specifically adapted. Studies on the transfer of high-speed processes with laser technology in production areas of regional SME have indicated an optimization potential by a factor of (up to) 30 in comparison to the current speed. Via a follow-up project a vast part of the untapped potential of laser systems should be made available for the production process in regional SME. Such companies usually do not benefit from current developments as the corresponding technology has not been tailored to their requirements. A suitable model adaptation shall prove that this kind of adaptation is possible, that advanced technologies and SME are compatible and ‘last but not least’ that it is possible to profitably use lasers in production areas. To make this endeavour a success, a specialist machine constructor and an SME-technology user will join the current project team to jointly work on a suitable implementation of the high-speed technology. Furthermore, additional adaptations are planned and interested companies are invited to collaborate in order to give a new impetus to a further distribution of laser usage within the programme region and to establish structures for the use of advanced technologies.
Description: Lasertechniek wordt steeds meer toegepast in de productie en hoewel de investeringskosten dalen en lasersystemen productiever worden, is er niet altijd sprake van een rendabele exploitatie. Daarom moet het potentieel van de laserbron bij de bewerking zo goed mogelijk worden benut. Geoptimaliseerde productieprocessen en –installaties bestaan echter alleen voor standaardbewerkingen en grote industriële klanten. In het nog lopende project „Laser-productietechniek“ kon worden aangetoond dat bij zulke productiemethoden veel potentieel ongebruikt blijft, vooral bij systemen die door MKB’s kunnen worden gebruikt en niet specifiek aangepast zijn. Bij studies naar toepassing van hogesnelheidsmethoden met lasertechniek in productieafdelingen van regionale MKB’s kon een optimalisatiepotentieel gevonden worden van een factor van 30 t.o.v. van de op dit moment bereikte snelheden. Het is de bedoeling om in een vervolgproject ongebruikt potentieel van de lasersystemen te ontsluiten voor een zo groot mogelijke toepassing in productieprocessen in regionale MKB’s. Zulke ondernemingen profiteren vaak niet van actuele ontwikkelingen, omdat de bijbehorende techniek niet toegesneden is op het eisenprofiel. D.m.v. een adequate realisatie in de vorm van een demonstratiemodel, moet worden aangetoond dat dergelijke aanpassingen mogelijk zijn en dat toptechnologie en MKB elkaar niet uitsluiten en tenslotte in dergelijke productieomgevingen een rendabele inzet van lasers mogelijk is. Om dit tot een succes te maken dient het bestaande projectteam te worden uitgebreid met een bouwer van speciale machines en een MKB bedrijf als technologiegebruiker. Voorts moet een adequate realisatie van de high speed technologie worden uitgewerkt. Verder zijn andere toepassingen gepland en geïnteresseerde bedrijven mogen meewerken. Hierdoor moeten impulsen voor verdere verspreiding van het gebruik van lasers in de programmaregio worden geïnitieerd en structuren voor gebruik van hoogtechnologie worden gevestigd

Thematic Information


Thematics: Knowledge and technology transfer  New products and services  
Specific Objective: Increase in the product and process innovations in sectors relevant for the border region
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): Laser-Fertigung in KMU
Project name: Laser-Fertigung in KMU
Project name (Other language): Laser-Fertigung in KMU
Project acronym: Laser-Fertigung in KMU

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-09-24

Web: www.deutschland-nederland.eu

Project start date: 2018-04-01
Project end date: 2020-09-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 498.092,36
European Union funding: EUR 248.996,37

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): FH Münster
Lead Partner: FH Münster
Address: Hüfterstraße 27, Münster, Germany
Legal status: public

Address: Twentepoort West 15, Almelo, Netherlands
Legal status: private
Address: Tinsteden 30, Enschede, Netherlands
Legal status: private
Address: Münster, Germany
Legal status: private

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner