Project - Två Länder – En èlv

Description


Description: Prosjektet handler om én elv: Femund-/Trysil-/Klarälven. Elva, og dens biologiske mangfold og økosystemtjenester, kjenner ikke administrative grenser. Det er derfor viktig å se vassdraget i sammenheng på tvers av riksgrensen Norge/Sverige. Projektets mål handlar om att förbättra ekologisk status bland annat genom miljöanpassning av vattenkraften så att den i dag låga naturliga reproduktionen av lax och öring i vattendraget kan öka. En åtgärd är att återinföra laxen till sina hemområden på norsk sida.

Thematic Information


Thematics: Waterways, lakes and rivers  Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Increasing the access to the cross border region´s natural and cultural heritage whilst maintaining conservation
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Två Länder – En èlv
Project acronym: Två Länder – En èlv

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-13

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Project start date: 2017-03-15
Project end date: 2020-03-13
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.919.930,00
European Union funding: EUR 678.715,00

ERDF budget: EUR 678.715,00
ENI budget: EUR 0,00
IPA budget: EUR 0,00
ERDF equivalent budget: EUR 225.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Fylkesmannen i Hedmark
Lead Partner: Fylkesmannen i Hedmark
Address: Hamar, Norway
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Länsstyrelsen Värmland
Lead Partner: Länsstyrelsen Värmland
Address: Karlstad, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner