Project - Framgångsrika företag i gränsregionen

Description


Description: Det här projektet skall arbeta med att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i programområdet Gränslöst Samarbete med ett särskilt fokus på företagen inom kommunerna vid och i närheten av nationsgränsen. Prosjektet skal beskrive grensregionens næringsstruktur og nødvendige forutsetninger for framgangsrike bedrifter. Dette ønsker vi å gjennomføre etter følgende Working Packages (WP): Prosjektet starter med en samling av ca 30 SMB bedrifter fordelt på like mange svenske og norske SMB bedriftsledere fra forskjellige bransjer. Forskere fra begge høgskoler skal sammen med næringslivsrådgivere fra kommuner på begge sider av grensen strukturere og etablere nettverk med representanter fra bedriftene, kommunene og forskere. Målet er todelt: For det første at bedriftene blir enda mer bevisste på vekst og for det andre å dokumentere den kompetanse som den enkelte bedriftsleder anvender i sin hverdag (WP1). Som grunnlag for videre arbeid, skal vi utvikle modeller for ytterligere å styrke samarbeidet mellom det offentlige virkemiddelapparat og SMB bedriftene. Modellene har som mål at samarbeidet kan fungera långsiktigt i just vår gränsregion (WP2). Det skal dokumenteres bedriftenes vekst gjennom å definere viktige framgangsvariabler for at enkeltbedrifter skal kunne vokse feks gjennom eksportsatsing og innovasjoner. Framgångsfaktorerna skall spridas till andra företag genom projektaktiviteter som seminarier och workshops samt genom etablerandet av flera olika gränsöverskridande nätverk. Vi kommer att låta våra studenter delta på olika sätt, både genom Drivhusets innovationsinriktade aktiviteter och genom olika former av studentuppgifter som marknadsanalyser, marknadsundersökningar, examensarbeten m.m. Studenterna har aktuella kunskaper, kan lägga ner mycket tid, arbetar under sakkunnig handledning och kan bidra med nya perspektiv. (WP3). Videre vil også denne kompetansen benyttes til å utarbeide en komparativ næringsanalyse som bygger på den kompetansen som er hos bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter, kommunene og forskere i regionen. (WP4). Denne vil igjen videreutvikles til en Forsightanalyse med fokus på bedriftsattraktivitet for bedriftsetableringer i grenseregionen. Den vil som de foregående WP-ene, ta utgangspunkt i SMB bedriftenes kunnskap og behov. (WP 5). Den siste WPen er å utvikle et samarbeid mellom Drivhuset på begge sider av grensen, kommunene og enkelt bedrifter som kan bidra med deltagelse til aktiviteter organsiert og gjennomført av Drivhuset. Drivhusets fokus på nyetableringer og inkubatorvirksomhet er en viktig del av regionens totale tilbud til vekst hos spesielt mindre eller nytstartede virksomheter. (WP 6).

Thematic Information


Thematics: SME and entrepreneurship  
Specific Objective: Increase the competitiveness of enterprises
Thematic Objective: (3) enhancing the competitiveness of SMEs by:
Investment Priority: (3b) developing and implementing new business models for SMEs, in particular with regard to internationalisation


Project Summary


Project name: Framgångsrika företag i gränsregionen
Project acronym: FRAMFOR

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-13

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Project start date: 2018-08-01
Project end date: 2019-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.385.630,00
European Union funding: EUR 767.571,00

ERDF budget: EUR 767.571,00
ENI budget: EUR 0,00
IPA budget: EUR 0,00
ERDF equivalent budget: EUR 425.239,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Högskolan Väst
Lead Partner: Högskolan Väst
Address: Trollhättan, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Høgskolen i Østfold
Lead Partner: Høgskolen i Østfold
Address: Halden, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner