Project - Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Description


Description: Prosjektet er en grenseoverskridende satsing av to av de fremste miljøene for oppstartsbedrifter i Midt-Sverige/Norge. Prosjektet vil gi oppstartsbedrifter i Nordens Grønne Belte økt internasjonal konkurransekraft og økt evne til å skape nye arbeidsplasser. Ved å samle ressursene i miljøene på begge sider av grensen skal det etableres en ny interregional inkubatortjeneste, et utvekslingsprogram for oppstartsbedrifter, noe som vil redusere grensens barriereeffekter.

Thematic Information


Thematics: SME and entrepreneurship  
Specific Objective: Increase the competitiveness of enterprises
Thematic Objective: (3) enhancing the competitiveness of SMEs by:
Investment Priority: (3b) developing and implementing new business models for SMEs, in particular with regard to internationalisation


Project Summary


Project name: Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste
Project acronym: Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-13

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Project start date: 2018-01-01
Project end date: 2019-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 246.289,00
European Union funding: EUR 80.644,00

ERDF budget: EUR 80.644,00
ENI budget: EUR 0,00
IPA budget: EUR 0,00
ERDF equivalent budget: EUR 42.500,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): CONNECT Trøndelag
Lead Partner: CONNECT Trøndelag
Address: Bergen, Norway
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Peak Region AB
Lead Partner: Peak Region AB
Address: Östersund, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner