Project - Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Description


Description: Prosjektet driver innovasjon av tjenester gjennom utvikling av relasjonene mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i form av nye avtaler, roller, konsepter og tekniske løsninger. Samspillet mellom tjenestemottakere og tjenesteytere er til dels ulikt utformet i Norge og Sverige. Prosjektet vektlegger erfaringsutveksling og dialog om utfordringene man står over for. Det er mye å lære av hverandres situasjon, arbeidsmåter og løsninger.

Thematic Information


Thematics: New products and services  
Specific Objective: Increase the R&D and innovation capabilities of organisations and enterprises
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name: Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere
Project acronym: Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-13

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Project start date: 2016-06-15
Project end date: 2019-06-14
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.309.542,00
European Union funding: EUR 425.385,00

ERDF budget: EUR 425.385,00
ENI budget: EUR 0,00
IPA budget: EUR 0,00
ERDF equivalent budget: EUR 229.063,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Östersunds kommun
Lead Partner: Östersunds kommun
Address: Östersund, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): TISIP
Lead Partner: TISIP
Address: Trondheim, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner