Project - Game Hub Scandinavia 2.0

Description


Description: Uppföljaren till Game Hub Scandinavia kraftsamlar för att etablera sig på den globala spelmarknaden. Detta genom bättre utbildad arbetskraft, fler startade spelföretag, attraktivitet för investeringar och konkreta marknadsandelar i Kina och Indien. Projektet konstaterar att de i två tidigare Interreg-projekt bidragit till att skapa nära på 100 nya företag och 400 arbetsplatser i programområdet. Nu bygger partnerna vidare i ett 2.0-projekt. Tillväxten i spelbranschen ska stöttas genom utbildad arbetskraft och entreprenörskap. Det behövs fler spelföretag för att Skandinavien ska bli en global spelare att räkna med på området. En acceleratormodell ska därför utvecklas för att öka produktionshastigheten av ett företag. De externa investeringarna behöver öka. Finansieringsmodeller som är anpassade för branschens behov behöver också utvecklas, eftersom alla spelutvecklarnas kostnader och behov av arbetskraft är i startskedet. Relationer i Indien och Kina skapades under det förra projektet, något som 2.0-projektet vill fortsätta att arbeta vidare med.

Thematic Information


Thematics: Clustering and economic cooperation  SME and entrepreneurship  
Specific Objective: Promoting an increased employment in self-employed businesses, micro enterprises and start-ups
Thematic Objective: (8) promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility by:
Investment Priority: (8a) supporting the development of business incubators and investment support for self-employment, micro- enterprises and business creation


Project Summary


Project name (EN): Game Hub Scandinavia 2.0
Project acronym: Game Hub Scandinavia 2.0

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-25

Web: http://www.interreg-oks.eu/

Project start date: 2019-01-19
Project end date: 2021-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 4.556.788,00
European Union funding: EUR 2.278.393,00

ERDF budget: EUR 2.278.393,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Viden Djurs
Lead Partner: Viden Djurs
Address: Grenaa, Denmark
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner