Project - Söka gammalt Skapa Nytt - Hantverksmat för gammal och ung

Description


Description: Projektet ska skapa nya nätverk mellan producenter från Norge och Sverige och öka kunskapen om hantverksmat hos målgrupperna producenter, ungdomar, föreningar, invandrare och restauranger. Projektet arbetar med inspiration, information och dokumentation om traditionellt mathantverk i form av studieresor, kurser och rapporter för att öka värdet hos produkterna och stimulera företagandet. För ungdomar arrangeras studiebesök och workshops. Projektet ska tillsammans med restauranger och föreningar lyfta fram mathantverk på olika evenemang som t.ex. marknader i ett samarbete mellan Maere Landbruksskole, Eldrimner och Oi! Tröndersk mat og drikke.Project Summary


Project name (EN): Söka gammalt Skapa Nytt - Hantverksmat för gammal och ung
Project acronym: Söka gammalt Skapa Nytt - Hantverksmat för gammal och ung

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/beviljade-projekt/projektarkiv/projekt-2007-2013-beslut-och-slutrapporter/

Project start date: 2008-03-01
Project end date: 2011-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 748.099,00
European Union funding: EUR 180.556,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Jämtland County Administrative Board
Lead Partner: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address: Residensgränd 7, ÖSTERSUND, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner