Project - TRUST Hedmark Dalarna

Description


Description: Det interregionala samarbetet bidrar till att stärka regionalautvecklingsaktörernas möjligheter att främja de två länen och regionens konkurrenskraft genom ökade gränsöverskridande investeringar inom industrin, myndigheter och frivilligorganisationer. Hedmark och Dalarna har många konkurrensfördelar att det är viktigt att stärka, lyfta upp och visa för näringslivet, lokala och regionala parter, nationella myndigheter och i synnerhet invånarna i de två länen. Det är särskilt viktigt att ha lyft fram vikten av att utveckla det gränsöverskridande samarbetet och de resultat som uppnås genom samarbete mellan Hedmark och Dalarna.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): TRUST Hedmark Dalarna
Project acronym: TRUST Hedmark Dalarna

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-06-30

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/beviljade-projekt/projektarkiv/projekt-2007-2013-beslut-och-slutrapporter/

Project start date: 2008-11-01
Project end date: 2011-04-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.466.667,00
European Union funding: EUR 400.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Region Dalarna
Lead Partner: REGION DALARNA
Address: Myntgatan 2, Falun, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Hedmark Fylkeskommune
Lead Partner: Hedmark Fylkeskommune
Address: Parkgata 64, Hamar, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner