Project - Naturinformation - naturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället

Description


Description: Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att bevara området Rogen-Långfjället- Femundsmarkas naturkvaliteter och kulturhistoriska värden genom förbättrad förvaltning och förbättrat nyttjande. Bättre möjligheter för naturnära friluftsliv och turistnäring i området. Ökad information om områdets natur-, kultur- och friluftslivskvaliteter Bättre kanalisering av besökarna i området . Bättre hänsynstagande till rennäringen i området . Tillvaratagande av biologisk mångfald och landskapskvaliteter i området. Ökat samarbete mellan förvaltningsmyndigheterna i Sverige och Norge.Project Summary


Project name (EN): Naturinformation - naturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället
Project acronym: Naturinformation - naturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2015-03-01

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com

Project start date: 2009-07-01
Project end date: 2011-10-01
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 543.645,00
European Union funding: EUR 149.611,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Jämtland County Administrative Board
Lead Partner: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address: Residensgränd 7, ÖSTERSUND, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Fylkesmannen i Sör-Tröndelag
Lead Partner: Fylkesmannen i Sör-Tröndelag
Address: Trondheim, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner