Project - Rusbehandling, ettervern og oppfølging

Description


Description: I processen fram mot en hovedsøknad er det viktigt at prosjektet presiserer hvilke brukergrupper kompetansenettverket skal arbeide mot og at grenseoppgangene mellom helsefremming-forbygging og rehabilitering-behandling klargjøres. Prosjektet har som målsettning å få til et hovedprosjekt. I initieringsfasen skal prosjektet kartlegge og komme i dialog med organisasjoner, offentlige myndigheter og andre interssenter som er relevante for hovedprosjektet. Endast norsk stödmottagare.Project Summary


Project name (EN): Rusbehandling, ettervern og oppfølging
Project acronym: Rusbehandling, ettervern og oppfølging

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-09-30

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com

Project start date: 2009-07-01
Project end date: 2009-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 5.333,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mestrings - og læringssenteret AS
Lead Partner: Mestrings - og læringssenteret AS
Address: Levanger, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner