Project - Unga och empowerment

Description


Description: Projektet ska särskilt arbeta för att främja ungdomars hälsa. En främjande och förebyggande satsning är det bästa för folkhälsan på sikt. Det är viktigt att ungdomarna mår både psykiskt och fysiskt bra och lär sig goda vanor som de kan behålla livet igenom. I god hälsa finns empowerment, en känsla av sammanhang och skapande. Empowerment handlar om att individen känner att hon har makt över sitt liv, att hon kan påverka det som handlar om henne. I projektet ska sammanlagt 8 fritidsgårdar/fritidsklubbbar i Sverige och Norge involveras. Det kommer att ordnas träffar där både fritidsledarna och ungdomarna möts för att bygga upp en grund för ett fortsatt projekt.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Unga och empowerment
Project acronym: Unga och empowerment

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com/beviljade-projekt/projektarkiv/projekt-2007-2013-beslut-och-slutrapporter/

Project start date: 2010-03-30
Project end date: 2011-01-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 42.378,00
European Union funding: EUR 13.889,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Swedish National Association of Youth Clubs and Neighbourhood Centres
Lead Partner: Fritidsforum
Address: Karlbergsvägen 86 b, Stockholm, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Ungdom & Fritid - landsförening för fritidsklubber og ungdomshus
Lead Partner: Ungdom & Fritid - landsförening för fritidsklubber og ungdomshus
Address: Oslo, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner