Project - Museer och minnen - Museer som arena för minnesträning

Description


Description: I projektet ska ett mittnordiskt nätverk av personal från vård- och museisektorn utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till högre livskvalitet för människor med begynnande demens. Projektet ska arbetafram långsiktiga och realistiska arbetsmetoder för att ge minnessvaga personer en mer stimulerande tillvaro och som kan få begynnande demens att utvecklas mindre snabbt. Målet är att hitta en verksamhetsmodell som kan leva kvar efter projektets slut och som även kan nyttjas av andra museer och kommuner. Avsikten är också att nätverket bestående av kulturarvsinstitutioner med olika inriktning (musik, trädgård, friluftsmuseum) och de olika traditioner som finns inom äldreomsorgen i de två länderna ska berika samarbetet och ge spännande idéutbyten och en användbar bredd. Bakgrunden till projektet äratt en stadigt växande andel av Nordens befolkning utgörs av personer över 65 år.Project Summary


Project name (EN): Museer och minnen - Museer som arena för minnesträning
Project acronym: Museer och minnen - Museer som arena för minnesträning

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.interreg-sverige-norge.com

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 279.084,00
European Union funding: EUR 81.556,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Jamtli museum
Lead Partner: Stiftelsen Jamtli
Address: Museiplan, Östersund, Sweden
Legal status: n/a


Lead Partner (EN): Eldrerådet i Nord-Trøndelag
Lead Partner: Eldrerådet i Nord-Trøndelag
Address: Steinkjer, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner