Project - Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica

Description


Description: Projekt si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu poľského a slovenského prihraničného územia a to opravou ciest na oboch stranách hranice, ktoré vedú k medzinárodnému hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica. Jednotlivé aktivity projektu zvýšia atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov a turistov. V rámci projektu je na slovenskej strane hranice navrhovaná modernizácia úsekov ciest II/543 , II/542 a III/542 2 v celkovej dĺžke 13,8km, odvodnenie úseku cesty II/543, výstavba lávky pre peších, rekonštrukcia mostného objektu č.543 - 023 a rekonštrukcia drevených mostov č.542 2- 008 a č. 542 2 - 009. Na poľskej strane vedie k hranici okresná cesta č. K 1639 Debno – Niedzica – štátna hranica. Prestavba sa bude týkať 8,354 km cesty t.j. úseky 0+000 po 5+000 a od 12+438 po 15+792. Naplánované je pokračovanie cyklistického chodníka s osvetlením vedúce od obce Niedzica po štátnu hranicu v dĺžke 3,354 km. Projekt rieši modernizáciu 4 mostných objektov a 1 kruhového objazdu ktorý ma zlepšiť bezpečnosť križovatky ciest K 1639 a K 1642 v obci Niedzica. Riešené úseky ciest spájajú zámok v obci Niedzica - Zamek na poľskej strane s obcou Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na slovenskej strane.
Achievements: Cieľom rekonštrukcie ciest na oboch stranách hranice, ktoré vedú k medzinárodnému hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica bolo zvýšiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu poľského a slovenského prihraničného územia. Na slovenskej strane hranice boli v rámci projektu zmodernizované cesty v celkovej dĺžke 13,8 km, bol vybudovaný chodník pre peších aj cyklistov spolu s odvodnením cesty a tiež boli zrekonštruované 3 mostové objekty. Na poľskej strane hranice bolo modernizovaných 8,354 km ciest, 4 mostové objekty a vybudovaný 1 kruhový objazd na zlepšenie bezpečnosti križovatky ciest v obci Niedzica. Taktiež bol vybudovaný cyklistický chodník s osvetlením vedúci od obce Niedzica po štátnu hranicu v dĺžke 3,354 km. Riešené úseky ciest spájajú zámok v obci Niedzica na poľskej strane s obcou Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na slovenskej strane.

Thematic Information


Thematics: Infrastructure  


Project Summary


Project name (EN): Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica
Project acronym: Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2008-12-01
Project end date: 2011-11-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 7.084.253,51
European Union funding: EUR 6.021.615,48

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Lead Partner: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Address: Jesenná 14, Prešov, Slovakia
Legal status: n/a

Address: ul. Szpitalna 14, Nowy Targ, Poland
Legal status: n/a
Address: Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, Slovakia
Legal status: n/a
Address: Osturňa č. 153, Osturňa, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner